Brojevi 2

Studie

           |

1 Potom reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

2 Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo.

3 S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po četama svojim s vojvodom sinova Judinih Nasonom sinom Aminadavovim;

4 A u vojsci njegovoj sedamdeset i četiri hiljade i šest stotina izbrojanih.

5 A do njega neka staje u logor pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovih Natanailom, sinom Sogarovim;

6 A u vojsci njegovoj pedeset i četiri hiljade i četiri stotine izbrojanih.

7 Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovih Elijavom, sinom Helonovim;

8 A u vojsci njegovoj pedeset i sedam hiljada i četiri stotine izbrojanih.

9 Svega izbrojanih u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest hiljada i četiri stotine po četama njihovim. Oni neka idu napred.

10 A zastava vojske Ruvimove po četama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovih Elisurom sinom Sedijurovim;

11 A u vojsci njegovoj četrdeset i šest hiljada i pet stotina izbrojanih.

12 A do njega neka staje u logor pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovih Salamilom sinom Surisadajevim;

13 A u vojsci njegovoj pedeset i devet hiljada i tri stotine izbrojanih.

14 Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovih Elisafom, sinom Raguilovim;

15 A u vojsci njegovoj četrdeset i pet hiljada i šest stotina i pedeset izbrojanih.

16 A svega izbrojanih u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna hiljada i četiri stotine i pedeset po četama njihovim. I oni neka idu drugi.

17 Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u logor staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom.

18 Zastava vojske Jefremove po četama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovih Elisamom sinom Emijudovim;

19 A u vojsci njegovoj četrdeset hiljada i pet stotina izbrojanih.

20 A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih, Gamalilom, sinom Fadasurovim;

21 A u njegovoj vojsci trideset i dve hiljade i dvesta izbrojanih.

22 Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovih, Avidanom sinom Gadeonijevim;

23 A u vojsci njegovoj trideset i pet hiljada i četiri stotine izbrojanih.

24 A svega izbrojanih u vojsci Jefremovoj sto i osam hiljada i sto po četama njihovim. I oni neka idu treći.

25 Zastava vojske Danove po četama svojim neka bude sa severa s vojvodom sinova Danovih Ahijezerom, sinom Amisadajevim;

26 A u vojsci njegovoj šezdeset i dve hiljade i sedam stotina izbrojanih.

27 A do njega neka staje u logor pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovih Fagailom, sinom Ehranovim;

28 A u vojsci njegovoj četrdeset i jedna hiljada i pet stotina izbrojanih.

29 Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovih Ahirejem, sinom Enanovim;

30 A u njegovoj vojsci pedeset i tri hiljade i četiri stotine izbrojanih.

31 A svega izbrojanih u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam hiljada i šest stotina. I oni neka idu najposle uza zastave svoje.

32 To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojani po domovima otaca svojih. Svega izbrojanih u celoj vojsci po četama njihovim šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.

33 Ali Leviti ne biše brojani među sinove Izrailjeve, kao što Gospod beše zapovedio Mojsiju.

34 I učiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u logor, i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih.