Brojevi 15

Studie

              |

1 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Reci sinovima Izrailjevim i kaži im: Kad dođete u zemlju gde ćete nastavati, koju ću vam ja dati,

3 I stanete prinositi žrtvu ognjenu Gospodu, žrtvu paljenicu ili žrtvu zaveta radi ili od drage volje, ili o praznicima svojim, gotoveći miris ugodni Gospodu od krupne ili od sitne stoke,

4 Tada ko prinese prinos svoj Gospodu, neka donese uza nj dar, desetinu efe belog brašna pomešanog s četvrtinom ina ulja.

5 I vina četvrt ina za naliv donesi uz žrtvu paljenicu ili uz drugu žrtvu, na svako jagnje.

6 A uz ovna donesi dar, dve desetine belog brašna pomešanog sa trećinom ina ulja,

7 I vina za naliv trećinu ina prinećeš za miris ugodni Gospodu.

8 A kad prinosiš tele na žrtvu paljenicu ili na žrtvu radi zaveta ili na žrtvu zahvalnu Gospodu,

9 Onda neka se donese uz tele dar, tri desetine efe belog brašna pomešanog s po ina ulja,

10 I vina donesi za naliv po ina; to je žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.

11 Tako neka bude uza svakog vola i uza svakog ovna i uza svako živinče između ovaca ili koza.

12 Prema broju koliko prinesete, učinite tako uza svako, koliko ih bude.

13 Svaki domorodac tako neka čini prinoseći žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu.

14 Tako ako bude među vama i došljak ili ko bi se bavio među vama, pa bi prineo žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu, neka čini onako kako vi činite.

15 Zbore! Vama i došljaku koji je među vama jedan da je zakon, zakon večan od kolena na koleno; došljak će biti kao i vi pred Gospodom.

16 Jedan zakon i jedna uredba da bude vama i došljaku, koji je među vama.

17 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

18 Kaži sinovima Izrailjevim i reci im: Kad dođete u zemlju, u koju ću vas ja odvesti,

19 Pa stanete jesti hleb one zemlje, tada prinesite prinos Gospodu.

20 Od prvina testa svog prinosite u prinos kolač, kao prinos od gumna tako ga prinosite.

21 Od prvina testa svog dajte Gospodu prinos od kolena do kolena.

22 A kad biste pogrešili, te ne biste učinili svih ovih zapovesti, koje kaza Gospod Mojsiju,

23 Sve što vam je zapovedio Gospod preko Mojsija, od dana kad zapovedi Gospod i posle od kolena do kolena,

24 Ako se bude učinilo pogreškom, da zbor ne zna, onda sav zbor neka prinese na žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu tele s darom njegovim i s nalivom njegovim po uredbi, i jedno jare na žrtvu za greh.

25 I sveštenik neka očisti sav zbor sinova Izrailjevih, i oprostiće im se, jer je pogreška i oni donesoše pred Gospoda svoj prinos za žrtvu ognjenu Gospodu i prinos za greh svoj radi pogreške svoje.

26 Oprostiće se svemu zboru sinova Izrailjevih i došljaku koji se bavi među njima, jer je pogreška svega naroda.

27 Ako li jedna duša zgreši ne znajući, neka prinese kozu od godine na žrtvu za greh.

28 I sveštenik neka očisti dušu koja bude zgrešila ne znajući pred Gospodom, i kad je očisti oprostiće joj se.

29 I za rođenog u zemlji sinova Izrailjevih i za došljaka, koji se bavi među vama, jedan zakon neka bude kad ko zgreši ne znajući.

30 Ali ko od sile zgreši između rođenih u zemlji ili između došljaka, on ruži Gospoda; neka se istrebi duša ona iz naroda svog.

31 Jer prezre reč Gospodnju, i zapovest Njegovu pogazi; neka se istrebi ona duša; bezakonje je njeno na njoj.

32 A kad behu sinovi Izrailjevi u pustinji, nađoše jednog gde kupi drva u subotu.

33 I koji ga nađoše gde kupi drva, dovedoše ga k Mojsiju i k Aronu i ka svemu zboru.

34 I metnuše ga pod stražu, jer ne beše kazano šta će se činiti s njim.

35 A Gospod reče Mojsiju: Neka se pogubi taj čovek; neka ga zaspe kamenjem sav zbor iza logora.

36 I sav zbor izvede ga iza logora i zasuše ga kamenjem, i umre, kao što zapovedi Gospod Mojsiju.

37 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

38 Reci sinovima Izrailjevim i kaži im, neka udaraju rese po skutovima od haljina svojih od kolena do kolena, i nad rese neka meću vrpcu plavu.

39 I imaćete rese zato da se gledajući ih opominjete svih zapovesti Gospodnjih i tvorite ih, i da se ne zanosite za srcem svojim i za očima svojim, za kojima činite preljubu;

40 Nego da pamtite i tvorite sve zapovesti moje, i budete sveti Bogu svom.

41 Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje misirske, da vam budem Bog. Ja sam Gospod Bog vaš.