Brojevi 1

Studie

           |

1 Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u šatoru od sastanka prvi dan drugog meseca druge godine po izlasku njihovom iz zemlje misirske, govoreći:

2 Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim, sve muškinje, glavu po glavu,

3 Od dvadeset godina i više, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju, izbrojte ih po četama njihovim ti i Aron;

4 A s vama neka bude po jedan čovek od svakog plemena, koji je poglavar u domu otaca svojih.

5 A ovo su imena ljudi koji će biti s vama: od plemena Ruvimovog Elisur sin Sedijurov;

6 Od Simeunovog Salamilo sin Surisadajev;

7 Od Judinog Nason sin Aminadavov;

8 Od Isaharovog Natanailo sin Sogarov;

9 Od Zavulonovog Elijav Sin Helonov;

10 Od sinova Josifovih: od plemena Jefremovog Elisama sin Emijudov; od Manasijinog Gamalilo sin Fadasurov;

11 Od Venijaminovog Avidan sin Gadeonijev;

12 Od Danovog Ahijezer sin Amisadajev;

13 Od Asirovog Fagailo sin Ehranov;

14 Od Gadovog Elisaf sin Raguilov;

15 Od Neftalimovog Ahirej sin Enanov.

16 To su koji se sazivahu na zbor, knezovi u plemenima otaca svojih, hiljadnici Izrailjevi.

17 I uze Mojsije i Aron te ljude, koji biše imenovani.

18 I sabraše sav zbor prvi dan drugog meseca, i prepisaše ih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim od dvadeset godina i više, glavu po glavu.

19 Kako beše Gospod zapovedio Mojsiju, tako ih izbroja u pustinji Sinajskoj.

20 I beše sinova prvenca Izrailjevog Ruvima, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbroja po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,

21 Beše ih izbrojanih od plemena Ruvimovog četrdeset i šest hiljada i pet stotina.

22 Sinova Simeunovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbroja po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,

23 Beše ih izbrojanih od plemena Simeunovog pedeset i devet hiljada i tri stotine.

24 Sinova Gadovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

25 Beše ih izbrojanih od plemena Gadovog četrdeset i pet hiljada, šest stotina i pedeset.

26 Sinova Judinih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

27 Beše ih izbrojanih od plemena Judinog sedamdeset i četiri hiljade i šest stotina.

28 Sinova Isaharovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

29 Beše ih izbrojanih od plemena Isaharovog pedeset i četiri hiljade i četiri stotine.

30 Sinova Zavulonovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

31 Beše ih izbrojanih od plemena Zavulonovog pedeset i sedam hiljada i četiri stotine.

32 Od sinova Josifovih: sinova Jefremovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

33 Beše ih izbrojanih od plemena Jefremovog četrdeset hiljada i pet stotina.

34 Sinova Manasijinih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

35 Beše ih izbrojanih od plemena Manasijinog trideset i dve hiljade i dvesta.

36 Sinova Venijaminovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

37 Beše ih izbrojanih od plemena Venijaminovog trideset i pet hiljada i četiri stotine.

38 Sinova Danovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

39 Beše ih izbrojanih od plemena Danovog šezdeset dve hiljade i sedam stotina,

40 Sinova Asirovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

41 Beše ih izbrojanih od plemena Asirovog četrdeset i jedna hiljada i pet stotina.

42 Sinova Neftalimovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,

43 Beše ih izbrojanih od plemena Neftalimovog pedeset i tri hiljade i četiri stotine.

44 Ovo su oni koje Mojsije i Aron izbrojaše s knezovima izrailjskim, s dvanaest ljudi, koji behu po jedan za svaki dom otaca svojih.

45 I svega beše sinova Izrailjevih izbrojanih po domovima otaca svojih od dvadeset godina i više, svih što mogahu ići na vojsku,

46 Beše ih izbrojanih šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.

47 Ali Leviti po plemenu otaca svojih ne biše brojani među njih.

48 Jer Gospod reče Mojsiju govoreći:

49 Plemena Levijevog nemoj brojati, niti broj njihov sastaviti sa sinovima Izrailjevim.

50 Nego postavi Levite nad šatorom od svedočanstva i nad svim posuđem u njemu i nad svim što pripada njemu; oni neka nose šator i sve posuđe njegovo, neka služe u njemu, i staju oko šatora.

51 I kad se šator krene, neka ga slože Leviti; i kad šator stane, onda neka ga razapnu Leviti. A ko bi drugi pristupio da se pogubi.

52 I sinovi Izrailjevi neka staju svaki u svom logoru i svaki kod svoje zastave po četama svojim.

53 A Leviti neka staju oko šatora od svedočanstva, da ne dođe gnev na zbor sinova Izrailjevih; i neka Leviti rade šta treba oko šatora od svedočanstva.

54 I učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovedi, sve tako učiniše.