Jevanðelje po Mateju 28:6

Study

                 |

6 Nije ovde: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod.