Jevanðelje po Mateju 28:13

Study

                 |

13 Govoreći: Kažite: Učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.