Jevanðelje po Mateju 28

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Mateju 27  

1 A po večeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.

2 I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu.

3 A lice njegovo beše kao munja, i odelo njegovo kao sneg.

4 I od straha njegovog uzdrhtaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.

5 A anđeo odgovarajući reče ženama: Ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetog tražite.

6 Nije ovde: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod.

7 Pa idite brže te kažite učenicima Njegovim da je ustao iz mrtvih. I gle, On će pred vama otići u Galileju; tamo ćete Ga videti. Eto ja vam kazah.

8 I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom, potekoše da jave učenicima Njegovim.

9 A kad iđahu da jave učenicima Njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge Njegove i pokloniše Mu se.

10 Tada reče im Isus: Ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me videti.

11 A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkim sve što se dogodilo.

12 I oni sastavši se sa starešinama učiniše veće, i dadoše vojnicima dovoljno novaca

13 Govoreći: Kažite: Učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.

14 I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i učiniti da vama ništa ne bude.

15 A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova reč po Jevrejima i do danas.

16 A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus.

17 I kad Ga videše, pokloniše Mu se; a jedni posumnjaše.

18 I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.

19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,

20 Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.

← Jevanðelje po Mateju 27  
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1607, 2026, 2576, 2708, 3704, 4535, 5530 ...

Apocalypse Revealed 23, 32, 49, 56, 80, 166, 176 ...

Brief Exposition of Doctrine 32, 44, 120

Bracna Ljubav 8, 82, 120, 336

Anđeoska mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 111

Bozanska Promisao 245, 262, 330

The Lord 32, 41, 46, 51

Sacred Scripture 29

Zemlje Planete U Vasioni 91, 159

Nebo i Pakao 5, 180

True Christianity 98, 111, 113, 137, 139, 164, 188 ...

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 291, 292

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: