Jevanðelje po Mateju 25

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Mateju 24   Jevanðelje po Mateju 26 →

1 Tada će biti carstvo nebesko kao deset devojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku.

2 Pet od njih behu mudre, a pet lude.

3 I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.

4 A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojim.

5 A budući da ženik odocni, zadremaše sve, i pospaše.

6 A u ponoći stade vika: Eto ženika gde ide, izlazite mu na susret.

7 Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje.

8 A lude rekoše mudrima: Dajte nam od ulja svog, jer naši žišci hoće da se ugase.

9 A mudre odgovoriše govoreći: Da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.

10 A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

11 A posle dođoše i one druge devojke govoreći: Gospodaru! Gospodaru! Otvori nam.

12 A On odgovarajući reče im: Zaista vam kažem: ne poznajem vas.

13 Stražite dakle, jer ne znate dan ni čas u koji će Sin čovečiji doći.

14 Jer kao što čovek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje;

15 I jednom, dakle, dade pet talanata, a drugom dva, a trećem jedan, svakom prema njegovoj moći; i otide odmah.

16 A onaj što primi pet talanata otide te radi s njima, i dobi još pet talanata.

17 Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.

18 A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svog.

19 A po dugom vremenu dođe gospodar tih sluga, i stade se računati s njima.

20 I pristupivši onaj što je primio pet talanata, donese još pet talanata govoreći: Gospodaru! Predao si mi pet talanata; evo još pet talanata ja sam dobio s njima.

21 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svog.

22 A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: Gospodaru! Predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.

23 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svog.

24 A pristupivši i onaj što je primio jedan talanat reče: Gospodaru! Znao sam da si ti tvrd čovek: žnješ gde nisi sejao, i kupiš gde nisi vejao;

25 Pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoj u zemlju; i evo ti svoje.

26 A gospodar njegov odgovarajući reče mu: Zli i lenjivi slugo! Znao si da ja žnjem gde nisam sejao, i kupim gde nisam vejao:

27 Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.

28 Uzmite dakle od njega talanat, i podajte onom što ima deset talanata.

29 Jer svakom koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onog koji nema, i šta ima uzeće se od njega.

30 I nevaljalog slugu bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.

31 A kad dođe Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s Njime, onda će sesti na prestolu slave svoje.

32 I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.

33 I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s leve.

34 Tada će reći car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta.

35 Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me;

36 Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obiđoste me; u tamnici bejah, i dođoste k meni.

37 Tada će Mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna, i nahranismo? Ili žedna, i napojismo?

38 Kad li Te videsmo gosta, i primismo? Ili gola, i odenusmo?

39 Kad li Te videsmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k Tebi?

40 I odgovarajući car reći će im: Zaista vam kažem: kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

41 Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim.

42 Jer ogladneh, i ne dadoste mi da jedem; ožedneh, i ne napojiste me;

43 Gost bejah, i ne primiste me; go bejah, i ne odenuste me; bolestan i u tamnici bejah, i ne obiđoste me.

44 Tada će Mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo Te?

45 Tada će im odgovoriti govoreći: Zaista vam kažem: kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.

46 I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni.

← Jevanðelje po Mateju 24   Jevanðelje po Mateju 26 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1017, 1861, 2130, 2335, 2349, 2360, 2371 ...

Apocalypse Revealed 17, 20, 23, 32, 99, 101, 164 ...

Brief Exposition of Doctrine 84

Bracna Ljubav 21, 41, 44, 117, 120

Bozanska Promisao 17, 101, 210, 227, 324, 328

The Lord 25

Sacred Scripture 17

Life 2, 61

Nauk Novog Jerusalima O Veri 61, 64, 68

Zemlje Planete U Vasioni 171

Nebo i Pakao 349, 471, 570, 575

Poslednji Sud 49, 69

The Last Judgment (Continuation) 10, 16

True Christianity 199, 440, 462, 536, 643

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 21, 90, 119

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: