Jevanðelje po Marku 8

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Marku 7   Jevanðelje po Marku 9 →

1 U to vreme, kad beše vrlo mnogo naroda i ne imahu šta jesti, dozva Isus učenike svoje i reče im:

2 Žao mi je naroda, jer većtri dana stoje kod mene i nemaju ništa jesti.

3 I ako ih otpustim gladne kućama njihovim, oslabiće na putu; jer su mnogi od njih došli izdaleka.

4 I odgovoriše Mu učenici Njegovi: Otkuda ćemo uzeti hleba ovde u pustinji da ih nahranimo?

5 I zapita ih: Koliko imate hlebova? A oni kazaše: Sedam.

6 I zapovedi narodu da posedaju po zemlji; i uzevši onih sedam hlebova i hvalu davši, prelomi, i dade učenicima svojim da razdadu; i razdadoše narodu.

7 I imahu malo ribica; i njih blagoslovivši reče da i njih razdadu.

8 I jedoše, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče sedam kotarica.

9 A onih što su jeli beše oko četiri hiljade. I otpusti ih.

10 I odmah uđe u lađu s učenicima svojim, i dođe u okoline dalmanutske.

11 I izađoše fariseji, i počeše se prepirati s Njim, i kušajući Ga iskahu od Njega znak s neba.

12 I uzdahnuvši duhom svojim reče: Zašto rod ovaj znak traži? Zaista vam kažem: neće se dati rodu ovome znak.

13 I ostavivši ih uđe opet u lađu, i ode na one strane.

14 I zaboraviše učenici Njegovi uzeti hleba, i nemahu sa sobom u lađi do jedan hleb.

15 I zapovedaše im govoreći: Gledajte, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca Irodovog.

16 I mišljahu, jedan drugom govoreći: To je što hleba nemamo.

17 I razumevši Isus reče im: Šta mislite što hleba nemate? Zar još ne osećate, niti razumete? Zar je još okamenjeno srce vaše?

18 Oči imate i ne vidite? Uši imate i ne čujete? I ne pamtite li

19 Kad ja pet hlebova prelomih na pet hiljada, koliko kotarica punih komada nakupiste? Rekoše Mu: Dvanaest.

20 A sad sedam na četiri hiljade, koliko punih kotarica nakupiste komada? A oni rekoše: Sedam.

21 I reče im: Kako ne razumete?

22 I dođe u Vitsaidu; i dovedoše k Njemu slepoga, i moljahu Ga da ga se dotakne.

23 I uzevši za ruku slepoga izvede ga napolje iz sela, i pljunuvši mu u oči metnu ruke na nj, i zapita ga vidi li šta.

24 I pogledavši reče: Vidim ljude gde idu kao drva.

25 I potom opet metnu mu ruke na oči, i reče mu da progleda: i isceli se, i vide sve lepo.

26 I posla ga kući njegovoj govoreći: Ne ulazi u selo, niti kazuj kome u selu.

27 I izađe Isus i učenici Njegovi u sela Ćesarije Filipove; i putem pitaše učenike svoje govoreći im: Ko govore ljudi da sam ja?

28 A oni odgovoriše: Jovan krstitelj; drugi: Ilija; a drugi: Koji od proroka.

29 A On im reče: A vi šta mislite ko sam ja? A Petar odgovarajući reče Mu: Ti si Hristos.

30 I zapreti im da nikome ne kazuju za Njega.

31 I poče ih učiti da Sinu čovečjem valja mnogo postradati, i da će Ga okriviti starešine i glavari sveštenički i književnici, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.

32 I govoraše o tom ne ustručavajući se. I Petar uze Ga i poče Ga odvraćati.

33 A On obrnuvši se i pogledavši na učenike svoje zapreti Petru govoreći: Idi od mene sotono; jer ti ne misliš šta je Božje nego šta je ljudsko.

34 I dozvavši narod s učenicima svojim reče im: Ko hoće za mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide.

35 Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi i jevanđelja onaj će je sačuvati.

36 Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi?

37 Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju?

38 Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i Sin će se čovečji postideti njega kad dođe u slavi Oca svog s anđelima svetima.

← Jevanðelje po Marku 7   Jevanðelje po Marku 9 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2019, 2701, 2788, 2813, 3008, 3869, 5405 ...

Apocalypse Revealed 55, 134, 350, 556, 598, 629, 839

The Lord 24

Life 24, 50, 79, 99

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: