Jevanðelje po Marku 1

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

Jevanðelje po Marku 2 →

1 Početak jevanđelja Isusa Hrista Sina Božjeg.

2 Kao što stoji u proroku: Evo ja šaljem anđela svog pred licem Tvojim, koji će pripraviti put Tvoj pred Tobom.

3 Glas je onog što viče u pustinji: Pripravite put Gospodnji, poravnite staze Njegove.

4 Pojavi se Jovan krsteći u pustinji, i propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha.

5 I izlažaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani; i krštavaše ih sve u Jordanu reci, i ispovedahu grehe svoje.

6 A Jovan beše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožan oko sebe; i jeđaše skakavce i med divlji.

7 I propovedaše govoreći: Ide za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remen na obući Njegovoj.

8 Ja vas krštavam vodom, a On će vas krstiti Duhom Svetim.

9 I u to vreme dođe Isus iz Nazareta galilejskog, i krsti Ga Jovan u Jordanu,

10 I odmah izlazeći iz vode vide nebo gde se otvori, i Duh kao golub siđe na Njega.

11 I glas dođe s neba: Ti si Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.

12 I odmah Duh izvede Ga u pustinju.

13 I bi onde u pustinji dana četrdeset, i kuša Ga sotona, i bi sa zverinjem, i anđeli služahu Mu.

14 A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovedajući jevanđelje o carstvu Božjem

15 I govoreći: Izađe vreme i približi se carstvo Božje; pokajte se i verujte jevanđelje.

16 I hodeći pokraj mora vide Simona i Andriju, brata njegovog, gde bacaju mreže u more; jer behu ribari.

17 I reče im Isus: Hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskim.

18 I odmah ostavivši mreže svoje pođoše za Njim.

19 I otišavši malo odande ugleda Jakova Zevedejevog, i Jovana brata njegovog kako u lađi krpljahu mreže;

20 I odmah pozva ih; i ostavivši oca svog Zevedeja u lađi s najamnicima, pođoše za Njim.

21 I dođoše u Kapernaum; i odmah u subotu ušavši u zbornicu učaše.

22 I diviše se nauci Njegovoj; jer ih učaše kao Onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.

23 I beše u zbornici njihovoj čovek s duhom nečistim, i povika

24 Govoreći: Prođi se, šta je Tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam Te ko si, Svetac Božji.

25 I zapreti mu Isus govoreći: Umukni, i izađi iz njega.

26 I strese ga duh nečisti, i povika glasno, i izađe iz njega.

27 I uplašiše se svi tako da pitahu jedan drugog govoreći: Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova, da ima vlast da duhovima nečistim zapoveda, i slušaju Ga?

28 I ode glas o Njemu, odmah, po svoj okolini galilejskoj.

29 I odmah, izašavši iz zbornice, dođoše u dom Simonov i Andrijin s Jakovom i Jovanom.

30 A tašta Simonova ležaše od groznice; i odmah kazaše Mu za nju.

31 I pristupivši podiže je uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah, i služaše im.

32 A kad bi pred veče, pošto sunce zađe, donošahu k Njemu sve bolesnike i besne.

33 I sav grad beše se sabrao k vratima.

34 I isceli mnoge bolesnike od različnih bolesti, i đavole mnoge istera, i ne dade đavolima da kazuju da Ga poznaju.

35 A ujutru, vrlo rano ustavši, izađe i ode nasamo, i onde se moljaše Bogu.

36 I za Njim potrčaše Simon i koji behu s njim.

37 I našavši Ga rekoše Mu: Traže Te svi.

38 I reče im: Hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovedim: jer sam ja na to došao.

39 I propoveda po zbornicama njihovim po svoj Galileji, i đavole izgoni.

40 I dođe k Njemu gubavac moleći Ga i na kolenima klečeći pred Njim i reče Mu: Ako hoćeš, možeš me očistiti.

41 A Isus, pošto se smilovao, pruži ruku, i dohvativši ga se reče mu: Hoću, očisti se.

42 I tek što mu to reče, a guba ode s njega, i osta čist.

43 I zapretivši mu odmah istera ga,

44 I reče mu: Gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku, i prinesi za očišćenje svoje šta je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima.

45 A on izašavši poče mnogo propovedati i kazivati šta je bilo tako da Isus ne može javno u grad ući, nego beše napolju u pustim mestima, i dolažahu k Njemu sa svih strana.

Jevanðelje po Marku 2 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 730, 870, 1444, 1573, 1663, 1690, 1748 ...

Apocalypse Revealed 55, 378, 405, 458, 478, 546, 553 ...

Bozanska Promisao 114

The Lord 12, 18, 19, 30, 41, 42, 48 ...

Life 103

Interaction of the Soul and Body 20

True Christianity 113, 528, 581, 825

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: