Jevanðelje po Luki 5

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Luki 4   Jevanðelje po Luki 6 →

1 Jedanput pak, kad narod naleže k Njemu da slušaju reč Božiju On stajaše kod jezera genisaretskog,

2 I vide dve lađe gde stoje u kraju, a ribari behu izišli iz njih i ispirahu mreže:

3 I uđe u jednu od lađa koja beše Simonova, i zamoli ga da malo odmakne od kraja; i sedavši učaše narod iz lađe.

4 A kad presta govoriti, reče Simonu: Hajde na dubinu, i bacite mreže svoje te lovite.

5 I odgovarajući Simon reče Mu: Učitelju! Svu noćsmo se trudili, i ništa ne uhvatismo: ali po Tvojoj reči baciću mrežu.

6 I učinivši to uhvatiše veliko mnoštvo riba, i mreže im se prodreše.

7 I namagoše na društvo koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu; i dođoše, i napuniše obe lađe tako da se gotovo potope.

8 A kad vide Simon Petar, pripade ka kolenima Isusovim govoreći: Iziđi od mene, Gospode! Ja sam čovek grešan.

9 Jer beše ušao strah u njega i u sve koji behu s njim od mnoštva riba koje uhvatiše;

10 A tako i u Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: Ne boj se; odsele ćeš ljude loviti.

11 I izvukavši obe lađe na zemlju ostaviše sve, i otidoše za Njim.

12 I kad beše Isus u jednom gradu, i gle, čovek sav u gubi: i videvši Isusa pade ničice moleći Mu se i govoreći: Gospode! Ako hoćeš možeš me očistiti.

13 I pruživši ruku dohvati ga se. I reče: Hoću, očisti se. I odmah guba spade s njega.

14 I On mu zapovedi da nikom ne kazuje: Nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar za očišćenje svoje, kako je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima.

15 Ali se glas o Njemu još većma razlažaše, i mnoštvo naroda stecaše se da Ga slušaju i da ih isceljuje od njihovih bolesti.

16 A On odlažaše u pustinju i moljaše se Bogu.

17 I jedan dan učaše On, i onde seđahu fariseji i zakonici koji behu došli iz sviju sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima; i sila Gospodnja isceljivaše ih.

18 I gle, ljudi donesoše na odru čoveka koji beše uzet, i tražahu da ga unesu i metnu preda Nj;

19 I ne našavši kuda će ga uneti od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga s odrom na sredu pred Isusa.

20 I videvši veru njihovu reče mu: Čoveče! Opraštaju ti se gresi tvoji.

21 I počeše pomišljati književnici i fariseji govoreći: Ko je ovaj što huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednog Boga?

22 A kad razume Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im: Šta mislite u srcima svojim?

23 Šta je lakše reći: Opraštaju ti se gresi tvoji? Ili reći: Ustani i hodi?

24 Nego da znate da vlast ima Sin čovečiji na zemlji opraštati grehe, (reče uzetome:) tebi govorim: ustani i uzmi odar svoj i idi kući svojoj.

25 I odmah ustade pred njima, i uze na čemu ležaše, i otide kući svojoj hvaleći Boga.

26 I svi se zaprepastiše, i hvaljahu Boga, i napunivši se straha govorahu: Čuda se nagledasmo danas!

27 I potom iziđe, i vide carinika po imenu Levija gde sedi na carini, i reče mu: Hajde za mnom.

28 I ostavivši sve, ustade i pođe za Njim.

29 I zgotovi Mu Levije kod kuće svoje veliku čast; i beše mnogo carinika i drugih koji seđahu s Njim za trpezom.

30 I vikahu na Njega književnici i fariseji govoreći učenicima Njegovim: Zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete?

31 I odgovarajući Isus reče im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni.

32 Ja nisam došao da dozovem pravednike nego grešnike na pokajanje.

33 A oni Mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i mole se Bogu, tako i farisejski; a tvoji jedu i piju?

34 A On im reče: Možete li svatove naterati da poste dok je ženik s njima?

35 Nego će doći dani kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti u one dane.

36 Kaza im pak i priču: Niko ne meće zakrpe od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdreti, i staroj ne liči šta je od novog.

37 I niko ne lije vino novo u mehove stare; inače prodre novo vino mehove i ono se prolije, i mehovi propadnu;

38 Nego vino novo u mehove nove treba liti, i oboje će se sačuvati.

39 I niko pivši staro neće odmah novog; jer veli: Staro je bolje.

← Jevanðelje po Luki 4   Jevanðelje po Luki 6 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2708, 2826, 2921, 6377, 6502, 8364, 8365 ...

Apocalypse Revealed 55, 56, 166, 316, 405, 672, 797 ...

Brief Exposition of Doctrine 101

Bracna Ljubav 117

The Lord 27

Sacred Scripture 87

Life 103

Interaction of the Soul and Body 20

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: