Jevanðelje po Luki 21

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Luki 20   Jevanðelje po Luki 22 →

1 Pogledavši pak gore vide bogate gde meću priloge svoje u haznu Božiju;

2 A vide i jednu siromašnu udovicu koja metaše onde dve lepte;

3 I reče: Zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od sviju:

4 Jer svi ovi metnuše u prilog Bogu od suviška svog, a ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju što imaše.

5 I kad neki govorahu za crkvu da je ukrašena lepim kamenjem i zakladima, reče:

6 Doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.

7 Zapitaše Ga pak govoreći: Učitelju! A kad će to biti? I kakav je znak kad će se to dogoditi?

8 A On reče: Čuvajte se da vas ne prevare, jer će mnogi doći na ime moje govoreći: Ja sam, i vreme se približi. Ne idite dakle za njima.

9 A kad čujete ratove i bune, ne plašite se; jer to sve treba najpre da bude; ali još nije tada posledak.

10 Tada im reče: Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo;

11 I zemlja će se tresti vrlo po svetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu.

12 A pre svega ovog metnuće na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u zbornice i u tamnice; vodiće vas pred careve i kraljeve imena mog radi.

13 A to će vam se dogoditi za svedočanstvo.

14 Metnite dakle u srca svoja, da se pre ne pripravljate kako ćete odgovarati:

15 Jer ću vam ja dati usta i premudrost kojoj se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici.

16 A predavaće vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji; i pobiće neke od vas.

17 I svi će omrznuti na vas imena mog radi.

18 I dlaka s glave vaše neće poginuti.

19 Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.

20 A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska onda znajte da se približilo vreme da opusti.

21 Tada koji budu u Judeji neka beže u gore, i koji budu u gradu neka izlaze napolje; i koji su napolju neka ne ulaze u njega:

22 Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano.

23 Ali teško trudnima i dojilicama u te dane! Jer će biti velika nevolja na zemlji, gnev na ovom narodu.

24 I pašće od oštrica mača, i odvešće se u ropstvo po svim narodima; i Jerusalim će gaziti neznabošci dok se ne izvrše vremena neznabožaca.

25 I biće znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova.

26 Ljudi će umirati od straha i od čekanja onog što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti.

27 I tada će ugledati Sina čovečijeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.

28 A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše.

29 I kaza im priču: Gledajte na smokvu i na sva drveta;

30 Kad vidite da većpoteraju, sami znate da je blizu leto.

31 Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije.

32 Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

33 Nebo i zemlja proći će, a reči moje neće proći.

34 Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovog sveta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada.

35 Jer će doći kao zamka na sve koji žive po svoj zemlji.

36 Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti, i stati pred Sinom čovečijim.

37 I danju učaše u crkvi, a noću izlažaše i noćivaše na gori koja se zove Maslinska.

38 I sav narod dolažaše izjutra k Njemu u crkvu da Ga slušaju.

← Jevanðelje po Luki 20   Jevanðelje po Luki 22 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 795, 1808, 1843, 1857, 2120, 2135, 2799 ...

Apocalypse Revealed 52, 191, 273, 323, 331, 336, 373 ...

Brief Exposition of Doctrine 73, 100

Bozanska Promisao 328

The Lord 14, 25, 26, 42, 51, 64

Poslednji Sud 61

The Last Judgment (Continuation) 25

True Christianity 459, 782

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: