Jevanðelje po Luki 18

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Luki 17   Jevanðelje po Luki 19 →

1 Kaza im pak i priču kako se treba svagda moliti Bogu, i ne dati da dotuži,

2 Govoreći: U jednom gradu beše jedan sudija koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stiđaše.

3 A u onom gradu beše jedna udovica i dolažaše k njemu govoreći: Ne daj me mom suparniku.

4 I ne htede zadugo. A najposle reče u sebi: Ako se i ne bojim Boga i ljudi ne sramim,

5 No budući da mi dosađuje ova udovica, odbraniću je, da mi jednako ne dolazi i ne dosađuje.

6 Tada reče Gospod: Čujte šta govori nepravedni sudija.

7 A kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji Ga mole dan i noć?

8 Kažem vam da će ih odbraniti brzo. Ali Sin čovečiji kad dođe hoće li naći veru na zemlji?

9 A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništavahu kaza priču ovu:

10 Dva čoveka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej i drugi carinik.

11 Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože! Hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi: hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao ovaj carinik.

12 Postim dvaput u nedelji; dajem desetak od svega što imam.

13 A carinik izdaleka stajaše, i ne htede ni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreći: Bože! Milostiv budi meni grešnome.

14 Kažem vam da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj. Jer svaki koji se sam podiže poniziće se; a koji se sam ponižuje podignuće se.

15 Donošahu k Njemu i decu da ih se dotakne; a kad videše učenici, zapretiše im.

16 A Isus dozvavši ih reče: Pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takvih carstvo Božije.

17 I kažem vam zaista: koji ne primi carstvo Božije kao dete, neće ući u njega.

18 I zapita Ga jedan knez govoreći: Učitelju blagi! Šta da učinim da nasledim život večni?

19 A Isus reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.

20 Zapovesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.

21 A on reče: Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.

22 A kad to ču Isus reče mu: Još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.

23 A kad on ču to postade žalostan, jer beše vrlo bogat.

24 A kad ga vide Isus gde postade žalostan, reče: Kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!

25 Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatom ući u carstvo Božije.

26 A oni koji slušahu rekoše: Ko se dakle može spasti?

27 A On reče: Šta je u ljudi nemoguće u Boga je moguće.

28 A Petar reče: Eto mi smo ostavili sve i za Tobom idemo.

29 A On im reče: Zaista vam kažem: nema nijednoga koji bi ostavio kuću, ili roditelje, ili braću, ili sestre, ili ženu, ili decu carstva radi Božijeg,

30 Koji neće primiti više u ovo vreme, i na onom svetu život večni.

31 Uze pak dvanaestoricu i reče im: Evo idemo gore u Jerusalim, i sve će se svršiti što su proroci pisali za Sina čovečijeg.

32 Jer će Ga predati neznabošcima, i narugaće Mu se, i ružiće Ga, i popljuvaće Ga,

33 I biće Ga, i ubiće Ga; i treći dan ustaće.

34 I oni ništa od toga ne razumeše, i beseda ova beše od njih sakrivena, i ne razumeše šta im se kaza.

35 A kad se približi k Jerihonu, jedan slepac seđaše kraj puta proseći.

36 A kad ču narod gde prolazi zapita: Šta je to?

37 I kazaše mu da Isus Nazarećanin prolazi.

38 I povika govoreći: Isuse, sine Davidov! Pomiluj me.

39 I prećahu mu oni što iđahu napred da ućuti; a on još više vikaše: Sine Davidov! Pomiluj me.

40 I Isus stade i zapovedi da Mu ga dovedu; a kad Mu se približi, zapita ga

41 Govoreći: Šta hoćeš da ti učinim? A on reče: Gospode! Da progledam.

42 A Isus reče: Progledaj; vera tvoja pomože ti.

43 I odmah progleda, i pođe za Njim hvaleći Boga. I svi ljudi koji videše hvaljahu Boga.

← Jevanðelje po Luki 17   Jevanðelje po Luki 19 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 39, 430, 874, 1059, 1072, 2343, 2658 ...

Apocalypse Revealed 55, 809

Bracna Ljubav 414

Bozanska Promisao 324

Life 30

Nauk Novog Jerusalima O Veri 69

Nebo i Pakao 281

Poslednji Sud 35

True Christianity 384, 764

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: