Jevanðelje po Jovanu 16

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Jovanu 15   Jevanðelje po Jovanu 17 →

1 Ovo vam kazah da se ne sablaznite.

2 Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vreme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini.

3 I ovo će činiti, jer ne poznaše Oca ni mene.

4 Nego vam ovo kazah kad dođe vreme da se opomenete ovog da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bejah s vama.

5 A sad idem k Onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: Kuda ideš?

6 Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.

7 Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.

8 I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;

9 Za greh, dakle, što ne veruju mene;

10 A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;

11 A za sud što je knez ovog sveta osuđen.

12 Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.

13 A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.

14 On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:

15 Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam.

16 Još malo, i nećete me videti, i opet malo, pa ćete me videti: jer idem k Ocu.

17 A neki od učenika Njegovih rekoše među sobom: Šta je to što nam kaže: Još malo, i nećete me videti; i opet malo pa ćete me videti; i: Ja idem k ocu?

18 Govorahu, dakle: Šta je to što govori: Malo? Ne znamo šta govori.

19 A Isus razume da hteše da Ga zapitaju, pa im reče: Zato li se zapitkujete među sobom što rekoh: Još malo i nećete me videti, i opet malo pa ćete me videti?

20 Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.

21 Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njen: ali kad rodi dete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovek na svet.

22 Tako i vi, dakle, imate sad žalost; ali ću vas opet videti, i radovaće se srce vaše, i vašu radost neće niko uzeti od vas;

23 I u onaj dan nećete me pitati nizašta. Zaista, zaista vam kažem da šta god uzištete u Oca u ime moje, daće vam.

24 Dosle ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.

25 Ovo vam govorih u pričama; ali će doći vreme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za Oca.

26 U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti Oca za vas;

27 Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da ja od Boga iziđoh.

28 Iziđoh od Oca, i dođoh na svet; i opet ostavljam svet, i idem k Ocu.

29 Rekoše Mu učenici Njegovi: Eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš.

30 Sad znamo da sve znaš, i ne treba Ti da Te ko pita. Po tome verujemo da si od Boga izišao.

31 Isus im odgovori: Zar sad verujete?

32 Evo ide čas, i većje nastao, da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene samog ostavite; ali nisam sam, jer je Otac sa mnom.

33 Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet.

← Jevanðelje po Jovanu 15   Jevanðelje po Jovanu 17 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 124, 1846, 2025, 2235, 2320, 2397, 2447 ...

Apocalypse Revealed 6, 173, 306, 325, 376, 613, 618 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 57, 117, 120

Bracna Ljubav 82, 118

Anđeoska mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 149

Bozanska Promisao 230

The Lord 13, 20, 31, 32, 35, 51

Sacred Scripture 85

Nebo i Pakao 2, 5, 287

Poslednji Sud 46

True Christianity 3, 98, 110, 116, 139, 153, 154 ...

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 294

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: