Jevanðelje po Jovanu 1

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

Jevanðelje po Jovanu 2 →

1 U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.

2 Ona beše u početku u Boga.

3 Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.

4 U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima.

5 I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.

6 Posla Bog čoveka po imenu Jovana.

7 Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči za Videlo da svi veruju kroza nj.

8 On ne beše Videlo, nego da svedoči za Videlo.

9 Beše Videlo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.

10 Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.

11 K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.

12 A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,

13 Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.

14 I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.

15 Jovan svedoči za Njega i viče govoreći: Ovaj beše za koga rekoh: Koji za mnom ide preda mnom postade, jer pre mene beše.

16 I od punine Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.

17 Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista.

18 Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.

19 I ovo je svedočanstvo Jovanovo kad poslaše Jevreji iz Jerusalima sveštenike i Levite da ga zapitaju: Ko si ti?

20 I on prizna, i ne zataji, i prizna: Ja nisam Hristos.

21 I zapitaše ga: Ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: Nisam. Jesi li prorok? I odgovori: Nisam.

22 A oni mu rekoše: Ko si? Da možemo kazati onima što su nas poslali: Šta kažeš za sebe?

23 Reče: Ja sam glas onog što viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji; kao što kaza Isaija prorok.

24 I behu poslanici od fariseja,

25 I zapitaše ga govoreći mu: Zašto, dakle, krštavaš kad ti nisi Hristos ni Ilija ni prorok?

26 Odgovori im Jovan govoreći: Ja krštavam vodom a među vama stoji koga vi ne znate.

27 On je Onaj što će doći za mnom, koji beše preda mnom; kome ja nisam dostojan odrešiti remen na obući Njegovoj.

28 Ovo bi u Vitaniji preko Jordana gde Jovan krštavaše.

29 A sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu, i reče: Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe sveta.

30 Ovo je Onaj za koga ja rekoh: Za mnom ide čovek koji preda mnom postade, jer pre mene beše.

31 I ja Ga ne znadoh: nego da se javi Izrailju zato ja dođoh da krstim vodom.

32 I svedoči Jovan govoreći: Videh Duha gde silazi s neba kao golub i stade na Njemu.

33 I ja Ga ne znadoh; nego Onaj koji me posla da krstim vodom On mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i stoji na Njemu to je Onaj koji će krstiti Duhom Svetim.

34 I ja videh i zasvedočih da je ovaj Sin Božji.

35 A sutradan, opet, stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih,

36 I videvši Isusa gde ide, reče: Gle, jagnje Božije.

37 I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom.

38 A Isus obazrevši se i videvši ih gde idu za Njim, reče im: Šta ćete? A oni Mu rekoše: Ravi! (koje znači: učitelju) gde stojiš?

39 I reče im: Dođite i vidite. I otidoše, i videše gde stajaše; i ostaše u Njega onaj dan. A beše oko devetog sahata.

40 A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za Njim beše Andrija, brat Simona Petra;

41 On nađe najpre brata svog Simona, i reče mu: Mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.

42 I dovede ga k Isusu. A Isus pogledavši na nj reče: Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar.

43 A sutradan namisli izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: Hajde za mnom.

44 A Filip beše iz Vitsaide, iz grada Andrijinog i Petrovog.

45 Filip nađe Natanaila, i reče mu: Za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađosmo Ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta.

46 I reče mu Natanailo: Iz Nazareta može li biti šta dobro? Reče mu Filip: Dođi i vidi.

47 A Isus videvši Natanaila gde ide k Njemu reče za njega: Evo pravog Izrailjca u kome nema lukavstva.

48 Reče Mu Natanailo: Kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: Pre nego te pozva Filip videh te kad beše pod smokvom.

49 Odgovori Natanailo i reče Mu: Ravi! Ti si Sin Božiji, Ti si Car Izrailjev.

50 Odgovori Isus i reče mu: Što ti kazah da te videh pod smokvom zato veruješ; videćeš više od ovog.

51 I reče mu: Zaista, zaista vam kažem: Odsele ćete videti nebo otvoreno i anđele Božije gde se penju i silaze k Sinu čovečijem.

Jevanðelje po Jovanu 2 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 20, 51, 870, 1069, 1093, 1608, 1748 ...

Apocalypse Revealed 6, 20, 58, 81, 200, 222, 256 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 57, 63, 98, 117

Bracna Ljubav 82, 129, 336

Anđeoska mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 38

Bozanska Promisao 159, 172, 230

The Lord 1, 2, 9, 15, 18, 19, 32 ...

Sacred Scripture 2, 98, 109

Life 17, 51

Zemlje Planete U Vasioni 122

Nebo i Pakao 84, 129, 137

Interaction of the Soul and Body 5, 6

True Christianity 3, 39, 50, 59, 76, 85, 98 ...

The White Horse 14

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 263, 283, 284

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: