Jov 40:26

Studie

     

26 Hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama?