Jov 27:3

Studie

     

3 Dok je duša moja u meni, i duh Božji u nozdrvama mojim,