Jov 27:10

Studie

     

10 Hoće li se Svemogućem radovati? Hoće li prizivati Boga u svako vreme?