Jeremija 28:10

Study

                 |

10 Tada Ananija prorok skide jaram s vrata Jeremiji proroku i slomi ga.