Jeremija 23

Studovat vnitřní smysl

           

1 Teško pastirima koji potiru i razmeću stado paše moje! Govori Gospod.

2 Zato ovako veli Gospod Bog Izrailjev za pastire koji pasu narod moj: Vi razmetnuste ovce moje i razagnaste ih, i ne obilaziste ih; evo, ja ću vas obići za zloću dela vaših, govori Gospod.

3 I ostatak ovaca svojih ja ću skupiti iz svih zemalja u koje ih razagnah, i vratiću ih u torove njihove, gde će se naploditi i umnožiti.

4 I postaviću im pastire, koji će ih pasti, da se ne boje više i ne plaše i da ne pogine ni jedna, govori Gospod.

5 Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu Klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji.

6 U Njegove dane spašće se Juda, i Izrailj će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod pravda naša.

7 Zato, evo, idu dani, govori Gospod, u koje se neće više govoriti: Tako da je živ Gospod, koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje misirske;

8 Nego: Tako da je živ Gospod, koji je izveo i doveo seme doma Izrailjevog iz severne zemlje i iz svih zemalja u koje ih bejah razagnao. I oni će sedeti u svojoj zemlji.

9 Radi proroka puca srce u meni, trepeću sve kosti moje, kao pijan sam i kao čovek koga je osvojilo vino, Gospoda radi i Njegovih radi svetih reči.

10 Jer je zemlja puna preljubočinaca, i s kletava tuži zemlja, posušiše se paše u pustinji; trk je njihov zao i moćnjihova neprava.

11 Jer i prorok i sveštenik skvrne je, nalazim i u domu svom zloću njihovu, govori Gospod.

12 Za to će put njihov biti kao klizavica po tami, gde će popuznuti i pasti; jer ću pustiti na njih zlo, godine pohođenja njihovog, govori Gospod.

13 U proroka samarijskih video sam bezumlje, prorokovahu Valom, prelašćivahu narod moj Izrailja;

14 Ali u proroka jerusalimskih vidim strahotu: čine preljubu i hode u laži, ukrepljuju ruke zlikovcima da se niko ne vrati od svoje zloće; svi su mi kao Sodom, i stanovnici njegovi kao Gomor.

15 Zato ovako veli Gospod nad vojskama o tim prorocima: Evo, ja ću ih nahraniti pelenom i napojiću ih žuči; jer od proroka jerusalimskih iziđe oskvrnjenje po svoj zemlji.

16 Ovako veli Gospod nad vojskama: Ne slušajte šta govore proroci koji vam prorokuju; varaju vas, govore utvare svog srca, ne iz usta Gospodnjih.

17 Jednako govore onima koji ne mare za me: Gospod je rekao: Imaćete mir; i svakome koji ide po misli srca svog govore: Neće doći na vas zlo.

18 Jer ko je stajao u veću Gospodnjem, i video ili čuo reč Njegovu? Ko je pazio na reč Njegovu i čuo?

19 Evo, vihor Gospodnji, gnev, izići će vihor, koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima.

20 Neće se odvratiti gnev Gospodnji dokle ne učini i izvrši šta je u srcu naumio; najposle ćete razumeti to sasvim.

21 Ne slah tih proroka, a oni trčaše; ne govorih im, a oni prorokovaše.

22 Da su stajali u mom veću, tada bi kazivali moje reči narodu mom, i odvraćali bi ih s puta njihovog zlog i od zloće dela njihovih.

23 Jesam li ja Bog iz bliza, govori Gospod, a nisam Bog i iz daleka?

24 Može li se ko sakriti na tajno mesto da ga ja ne vidim? Govori Gospod; ne ispunjam li ja nebo i zemlju? Govori Gospod.

25 Čujem šta govore ti proroci koji u ime moje prorokuju laž govoreći: Snio sam, snio sam.

26 Dokle će to biti u srcu prorocima koji prorokuju laž, i prevaru srca svog prorokuju?

27 Koji misle da će učiniti da narod moj zaboravi ime moje uza sne njihove, koje pripovedaju jedan drugom, kao što zaboraviše oci njihovi ime moje uz Vala.

28 Prorok koji sni, neka pripoveda san; a u koga je reč moja, neka govori reč moju istinito; šta će pleva sa pšenicom? govori Gospod.

29 Nije li reč moja kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji razbija kamen?

30 Za to, evo me na te proroke, govori Gospod, koji kradu moje reči jedan od drugog.

31 Evo me na te proroke, veli Gospod, koji dižu jezik svoj i govore: On veli.

32 Evo me na one koji prorokuju lažne sne, veli Gospod, i pripovedajući ih zavode narod moj lažima svojim i hitrinom svojom; a ja ih nisam poslao niti sam im zapovedio; i neće ništa pomoći tome narodu, govori Gospod.

33 Ako te zapita ovaj narod ili koji prorok ili sveštenik govoreći: Kako je breme Gospodnje? Tada im reci: Kako breme? Ostaviću vas, govori Gospod.

34 A proroka i sveštenika i narod koji reče: Breme Gospodnje, ja ću pokarati tog čoveka i dom njegov.

35 Nego ovako govorite svaki bližnjemu svom i svaki bratu svom: Šta odgovori Gospod? I: Šta reče Gospod?

36 A bremena Gospodnjeg ne pominjite više, jer će svakome biti breme reč njegova, jer izvrćete reči Boga Živoga, Gospoda nad vojskama, Boga našeg.

37 Ovako reci proroku: Šta ti odgovori Gospod? I šta ti reče Gospod?

38 Ali kad kažete: Breme Gospodnje, zato ovako veli Gospod: Šta govorite tu reč: Breme Gospodnje, a ja slah k vama da vam kažu: Ne govorite: Breme Gospodnje,

39 Zato evo me, ja ću vas zaboraviti sasvim i odbaciću od sebe vas i grad koji sam dao vama i ocima vašim.

40 I navaliću na vas porugu večnu i sramotu večnu koja se neće zaboraviti.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2534, 3698

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 89


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 290, 415, 566, 612, 983, 1025, 1736, ...

Apocalypse Revealed 8, 32, 44, 58, 81, 86, 134, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100, 120

Bračna Ljubav 81

Anđeoska Mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 38

Doctrine of the Lord 4, 6, 19, 38, 39, 53, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 85

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 216

True Christian Religion 30, 51, 82, 93, 95, 137, 158, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 141, 293, 304, 313, 376, 411, ...

On the Athanasian Creed 29

Canons of the New Church 43

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

De Domino 39

An Invitation to the New Church 35

Marriage 30, 51, 82, 93, 95

Scriptural Confirmations 2, 4, 21, 50

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Postanak 13:13, 19:24, 25

Izlazak 9:26, 32:34

Levitski Zakonik 26:9

Ponovljeni Zakon 8:11, 14, 18, 18:20, 29:18, 30:3, 33:28

2. Samuelova 23:3

1. Kraljevima 18:19, 20, 22:11, 14, 16

2. Kraljevima 23:27

2. Dnevnika 6:18, 18:5

Езра 10:18

Jov 21:22, 22:13

Psalmi 35:6, 45:5, 85:9, 99:4, 139:7, 8

Poslovice 1:27, 4:19

Isaija 1:10, 3:8, 4:2, 9:5, 6, 11:1, 11, 14:24, 21:10, 32:1, 18, 33:5, 40:13, 43:5, 6, 45:24, 52:13

Jeremija 2:8, 32, 3:15, 4:11, 5:7, 8, 12, 14, 30, 6:13, 30, 7:15, 24, 30, 8:12, 9:2, 14, 10:10, 21, 11:15, 23, 12:4, 13:16, 14:13, 14, 16:14, 15, 17, 17:10, 20:11, 22:22, 23:13, 32, 25:31, 32, 34, 28:15, 17, ...

Jeremijine tužbalice 4:6

Jezekilj 12:21, 13:3, 13, 22, 16:52, 17:22, 21:10, 22:25, 34:1, 11, 16, 25, 27, 36:11, 35, 37:21, 44:10

Osija 4:11, 12

Joil 3:5

Амос 9:3

Mihej 1:5, 2:12, 3:11, 4:4, 5:3, 7:15

Sofonija 3:3, 4, 13, 20

Zaharija 1:6, 3:8, 10:3, 11:15, 14:11

Jevanðelje po Mateju 7:15, 12:36, 22:42

Jevanðelje po Luki 1:32, 70, 4:32

Jevanðelje po Jovanu 10:1, 8

Dela apostolska 1:6, 17:27, 20:29

Poslanica Rimljanima 1:3, 11:34

2. Korinæanima Poslanica 6:14

Poslanica Efežanima 4:10

Poslanica Filipljanima 3:9

Poslanica Jevrejima 1:8, 4:12, 13, 7:2

2. Petrova Poslanica 2:1, 12

1. Jovanova Poslanica 4:1

Judina Poslanica 1:7

Významy biblických slov

Stado
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

Gospod
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

veli
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Bog
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Izrailjev
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ovce
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

ovaca
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

skupiti
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Davidu
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

pravdu
'Justice' signifies both good and truth.

zemlji
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Izrailj
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Ime
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

pravda
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

seme
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

srce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

vino
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

Zemlja
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

prorok
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

put
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

pasti
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

zlo
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

ruke
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

stanovnici
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

vojskama
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

proroci
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

srca
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

usta
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

doći
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

stajao
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

čuo
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

reč
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

glavu
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

gnev
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

srcu
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Sakriti
'To hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains,' as mentioned in Revelation 6:15, signifies being in evils and in falsities...

Nebo
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

zemlju
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

laž
When people lie or speak falsely in the Bible, It represents what Swedenborg calls "falsity of faith" and the resulting "evil of faith." This is...

zaboravi
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

oci
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

San
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

govori
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

oganj
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Jezik
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

poslao
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

sveštenika
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Dom
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

odgovori
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

Boga
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Grad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Zaboraviti
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Branch of Righteousness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jeremiah Buys a Field
Activity | Ages 11 - 14


Přeložit: