Osija 5

Studie

           |

1 Čujte, sveštenici, i pazi, dome Izrailjev, i slušaj, dome carev, jer je vama sud, jer ste zamka u Mispi i mreža razapeta na Tavoru.

2 Iz potaje klaše one koji zalaze; ali ću ih ja pokarati sve.

3 Ja poznajem Jefrema i Izrailj nije sakriven od mene; jer se sada kurvaš, Jefreme, Izrailj se oskvrni.

4 Ne upravljaju dela svojih da se vrate k Bogu svom; jer je duh kurvarski u njima i ne znaju Gospoda.

5 I ponositost Izrailjeva svedoči mu u oči; zato će Izrailj i Jefrem pasti za bezakonje svoje, pašće i Juda s njima.

6 Ići će s ovcama svojim i s govedima svojim da traže Gospoda, ali Ga neće naći; uklonio se je od njih.

7 Izneveriše Gospoda, jer izrodiše tuđe sinove; zato će ih proždreti mesec dana s dostojanjem njihovim.

8 Trubite u rog u Gavaji, u trubu u Rami; vičite u Vet-avenu: za tobom, Venijamine!

9 Jefrem će opusteti u dan kara; objavih među plemenima Izrailjevim šta će zacelo biti.

10 Knezovi su Judini kao oni koji premeštaju među; izliću na njih kao vodu jarost svoju.

11 Jefremu se čini nasilje, satrven je sudom, jer od svoje volje otide za zapovešću.

12 Zato ću ja biti Jefremu kao moljac i kao crv domu Judinom.

13 I Jefrem vide bolest svoju i Juda svoju ranu, i otide Jefrem k Asircu, i Juda posla k caru koji bi ga branio; ali vas on ne može isceliti niti će vas oprostiti rane vaše.

14 Jer ću ja biti kao lav Jefremu, kao lavićdomu Judinom; ja, ja ću zgrabiti, i otići ću, odneću i niko neće izbaviti.

15 Otići ću i vratiću se na svoje mesto dokle ne priznaju svoju krivicu i potraže lice moje; kad budu u nevolji tražiće me.