Езра 2

Studie

  

1 A ovo su ljudi one zemlje što pođoše iz ropstva od onih koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car vavilonski u Vavilon, i vratiše se u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad:

2 Koji dođoše sa Zorovaveljem, s Isusom, Nemijom, Serajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajem, Reumom i Vanom; na broj beše ljudi naroda Izrailjevog:

3 Sinova Farosovih dve hiljade, sto i sedamdeset i dva;

4 Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;

5 Sinova Arahovih sedam stotina i sedamdeset i pet;

6 Sinova Fat-Moavovih, od sinova Isusovih i Joavovih, dve hiljade osam stotina i dvanaest;

7 Sinova Elamovih hiljada i dvesta i pedeset i četiri;

8 Sinova Zatujevih devet stotina i četrdeset i pet;

9 Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;

10 Sinova Vanijevih šest stotina i četrdeset i dva;

11 Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i tri;

12 Sinova Azgadovih hiljada i dvesta i dvadeset i dva;

13 Sinova Adonikamovih šest stotina i šezdeset i šest;

14 Sinova Vigvajevih dve hiljade pedeset i šest;

15 Sinova Adinovih četiri stotine i pedeset i četiri;

16 Sinova Atirovih od Jezekije Dvadeset i osam;

17 Sinova Visajevih trista i dvadeset i tri;

18 Sinova Jorinih sto i dvanaest;

19 Sinova Asumovih dvesta i dvadeset i tri;

20 Sinova Givarovih dvadeset i pet;

21 Sinova vitlejemskih sto i dvadeset i tri;

22 Ljudi iz Netofata pedeset i šest;

23 Ljudi iz Anatota Sto i dvadeset i osam;

24 Sinova azmavetskih četrdeset i dva;

25 Sinova kirijat-jarimskih, hefirskih i virotskih sedam stotina i četrdeset i tri;

26 Sinova ramskih i gavajskih šest stotina i dvadeset i jedan;

27 Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;

28 Ljudi iz Vetilja i Gaja dvesta i dvadeset i tri;

29 Sinova nevonskih pedeset i dva;

30 Sinova Magvisovih sto i pedeset i šest;

31 Sinova Elama drugog hiljada i dvesta i pedeset i četiri;

32 Sinova Harimovih trista i dvadeset;

33 Sinova lodskih, adidskih i ononskih sedam stotina i dvadeset i pet;

34 Sinova jerihonskih trista i četrdeset i pet;

35 Sinova senajskih tri hiljade i šest stotina i trideset;

36 Sveštenika: sinova Jedanijih od doma Isusovog devet stotina i sedamdeset i tri;

37 Sinova Imirovih hiljada i pedeset i dva;

38 Sinova Pashorovih hiljada i dvesta i četrdeset i sedam;

39 Sinova Harimovih hiljada i sedamnaest;

40 Levita: sinova Isusovih i Kadmilovih između sinova Odujinih sedamdeset i četiri;

41 Pevača: sinova Asafovih sto i dvadeset i osam;

42 Sinova vratarskih: sinova Salumovih, sinova Atirovih, sinova Talmonovih, sinova Akuvovih, sinova Atitinih, sinova Sovajevih, svega sto i trideset i devet;

43 Netineja: sinova Sišinih, sinova Asufinih, sinova Tavaotovih,

44 Sinova Kirosovih, sinova Sijajinih, sinova Fadonovih,

45 Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Akuvovih,

46 Sinova Agavovih, sinova Samlajevih, sinova Ananovih,

47 Sinova Gidilovih, sinova Garovih, sinova Reajinih,

48 Sinova Resinovih, sinova Nekodinih, sinova Gazamovih,

49 Sinova Uzinih, sinova Fasejinih, sinova Visajevih,

50 Sinova Aseninih, sinova Meunimovih, sinova Nefusimovih,

51 Sinova Vakvukovih, sinova Akufinih, sinova Arurovih,

52 Sinova Vaslitovih, sinova Meidinih, sinova Arsinih,

53 Sinova Varkosovih, sinova Sisarinih, sinova Taminih,

54 Sinova Nesijinih, sinova Atifinih,

55 Sinova sluga Solomunovih: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,

56 Sinova Jalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidilovih,

57 Sinova Sefatijinih, sinova Atilovih, sinova Fohereta od Sevojima, sinova Amonovih,

58 Svega Netineja i sinova sluga Solomunovih trista i devedeset i dva.

59 I ovi pođoše iz Tel-Meleha i Tel-Arise, Heruv, Adan i Imir, ali ne mogoše pokazati otački dom svoj i seme svoje, eda li su od Izrailja,

60 I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i pedeset i dva;

61 I od sinova svešteničkih: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovim imenom.

62 Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od sveštenstva.

63 I zapreti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.

64 Svega zbora skupa beše četrdeset i dve hiljade i tri stotine i šezdeset,

65 Osim sluga njihovih i sluškinja njihovih, kojih beše sedam hiljada i tri stotine i trideset i sedam, a među njima beše dvesta pevača i pevačica.

66 Imahu sedam stotina i trideset šest konja, dvesta i četrdeset i pet masaka,

67 Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest hiljada i sedam stotina i dvadeset magaraca.

68 I neki između domova otačkih došavši k domu Gospodnjem i Jerusalimu priložiše dragovoljno da se gradi dom Božji na svom mestu.

69 Po mogućstvu svom dadoše u riznicu za posao: zlata šezdeset i jednu hiljadu drama, srebra pet hiljada mina, i haljina svešteničkih stotinu.

70 I tako se naseliše sveštenici i Leviti i neki iz naroda i pevači i vratari i Netineji u gradovima svojim, i sav Izrailj u svojim gradovima.