Jezekilj 27

Studovat vnitřní smysl

Serbian (Daničić, Karadžić)         

← Jezekilj 26   Jezekilj 28 →

1 Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći:

2 I ti sine čovečji, nariči za Tirom,

3 I reci Tiru, koji stoji na ulasku morskom, koji trguje s narodima na mnogim ostrvima: Ovako veli Gospod Gospod: Tire, ti govoraše: Ja sam sasvim lep.

4 Međe su ti u srcu morskom; koji te zidaše, načiniše te sasvim lepim.

5 Od jela senirskih gradiše ti daske, kedre s Livana uzimaše da ti grade stupove.

6 Od hrastova vasanskih gradiše ti vesla, sedišta ti gradiše od slonove kosti i od šimšira s ostrva kitejskih.

7 Tanko platno misirsko izmetano razapinjao si da su ti jedra; porfirom i skerletom s ostrva eliskih pokrivao si se.

8 Stanovnici sidonski i arvadski behu ti veslari; mudraci tvoji, Tire, što behu u tebi, behu ti krmari.

9 Starešine i mudraci gevalski opravljahu u tebi šta bi ti se pokvarilo; sve lađe morske i lađari behu u tebi trgujući s tobom.

10 Persijanci i Ludeji i Puteji behu u vojsci tvojoj tvoji vojnici; štitove i šlemove vešahu u tebi; oni te ukrašavahu.

11 Sinovi arvadski s tvojom vojskom behu na zidovima tvojim unaokolo, i Gamadeji behu u kulama tvojim, štitove svoje vešahu na zidovima tvojim unaokolo, oni ti dovršivahu lepotu.

12 Tarsis trgovaše s tobom mnogim svakojakim blagom; sa srebrom, s gvožđem, s kositerom i s olovom dolažahu na sajmove tvoje.

13 Javan, Tuval i Meseh behu tvoji trgovci; s dušama ljudskim i sudima bronzanim dolažahu na sajmove tvoje.

14 A koji su od doma Togarminog, s konjima i konjicima i mazgama dolažahu na sajmove tvoje.

15 Sinovi Dedanovi behu trgovci tvoji, mnogih ostrva trgovina beše u tvojim rukama; kosti slonove i drvo evenovo donošahu ti u promenu.

16 Sirija trgovaše s tobom mnoštvom dela tvojih, dolažaše na sajmove tvoje sa smaragdom i porfirom i uzvodom i tankim platnom, i koralom i ahatom.

17 Juda i zemlja Izrailjeva behu tvoji trgovci, dolažahu na sajmove tvoje sa pšenicom minitskom i finičkom i medom i uljem i balsamom.

18 Damask trgovaše s tobom mnoštvom dela tvojih, mnoštvom svakog blaga, vinom helvonskim i belom vunom.

19 I Dan i Javan i Mosel dolažahu na sajmove tvoje; urađeno gvožđe i kasiju i cimet menjahu s tobom.

20 Dedan trgovaše s tobom skupocenim prostirkama za kola.

21 Arapi i svi knezovi kidarski trgovahu s tobom; s jaganjcima i ovnovima i jarcima dolažahu na sajmove tvoje.

22 Trgovci savski i ramski trgovahu s tobom; dolažahu na sajmove tvoje sa svakojakim mirisima i svakojakim dragim kamenjem i zlatom.

23 Haran i Kana i Eden, trgovci savski, Asur i Hilmad trgovahu s tobom.

24 Ti trgovahu s tobom svakojakim stvarima, porfirom i uzvodom i kovčezima bogatih nakita, koji se svezivahu užima i behu od kedra.

25 Lađe tarsiske behu prve u tvojoj trgovini, i ti beše veoma pun i veoma slavan u srcu morskom.

26 Veslari tvoji odvezoše te na pučinu; vetar istočni razbi te usred mora.

27 Blago tvoje i sajmovi tvoji, trgovina tvoja, lađari tvoji i krmari tvoji i koji opravljahu kvarne lađe tvoje, i trgovci tvoji i svi vojnici tvoji i sav narod što beše u tebi pašće u srce moru kad ti propadneš.

28 Od vike tvojih krmara uskolebaće se vali morski.

29 I izaći će iz loža svojih svi veslari, lađari, svi krmari morski, i staće na zemlju.

30 I povikaće za tobom glasno i zaridati gorko, i posuće prahom glave svoje i po pepelu će se valjati.

31 I za tobom će se načiniti ćelavi, i pripasaće kostret, i plakaće za tobom gorko iz srca, i gorko će ridati.

32 I za tobom će zapevati u žalosti svojoj i naricaće za tobom: Ko je bio kao Tir, oboreni usred mora?

33 Kad izlažahu trgovi tvoji iz mora, sitio si mnoge narode, mnoštvom svog bogatstva i trgovine svoje obogaćivao si careve zemaljske.

34 Kad te razbi more na dubokoj vodi, trgovina tvoja i sav narod tvoj u tebi pade.

35 Svi ostrvljani prepadoše se od tebe, i carevi njihovi uzdrhtaše se i prebledeše u licu.

36 Trgovci po narodima zazviždaše nad tobom: postao si strahota, i neće te biti do veka.

← Jezekilj 26   Jezekilj 28 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4453, 10227

Apocalypse Explained 840

Apocalypse Revealed 606, 759

Nebo i Pakao 365

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 150


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 117, 425, 426, 1154, 1156, 1158, 1171, ...

Apocalypse Revealed 166, 406, 450, 492, 503, 538, 725, ...

The Lord 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 50, 70, 195, 242, 314, 355, 375, ...

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

Postanak 10:2, 3, 4, 7, 10, 15, 18, 28

Genesis 25:3, 13

Postanak 43:11

Izlazak 30:23

Ponovljeni Zakon 3:9

Isus Navin 13:5

Sudije 11:33

1. Kraljevima 10:1, 2, 22

2. Kraljevima 19:12

1. Dnevnika 1:7

2. Dnevnika 2:7, 9:21, 17:11

Jestira 4:1, 3

Jov 2:12

Psalmi 48:8, 83:8

Poslovice 7:16, 17, 27:26

Pesma nad pesmama 1:5, 4:14

Isaija 7:8, 42:11, 60:7, 66:19

Jeremija 2:10, 6:26, 8:22, 9:16, 19, 25:22, 46:9

Jezekilj 19:1, 23:42, 25:13, 26:1, 27:2, 32, 28:1, 30:5, 32:2, 26, 38:2, 5, 6, 13

Danilo 11:30

Joil 1:13

Amos 9

Zaharija 9:2, 3

Otkrivenje Jovanovo - Apokalipsa 18:9, 11, 12, 13, 19

Word/Phrase Explanations

reč
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

veli
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

međe
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

lepotu
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

konjima
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ostrva
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

Sirija
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Zemlja
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

uljem
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

Damask
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

gvožđe
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

Arapi
Arabia ('Jeremiah 49:29') signifies the church which is in truths from good. Arabia signifies spiritual good, and the Princes of Kedar, spiritual truths ('Ezekiel 27:21')....

Haran
'Haran,' as mentioned in Genesis 11:28, signifies inward idolatrous worship. 'Haran,' as mentioned in Genesis 12:5, signifies an obscure state. 'Haran,' as mentioned in Genesis...

trgovci
'Merchants' signify people who have knowledges of good and truth. Merchants,' as in Nahum 3:16, signify people who falsify the Word, and communicate, and sell.

vetar
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

srce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

zemlju
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Tir
'Tyre,' as in Ezekiel 27:13-14, represents people with knowledge of celestial and spiritual things.

usred
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

more
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...


Přeložit: