Izlazak 40

Study

           

1 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

2 Prvi dan prvog meseca podigni šator, šator od sastanka,

3 I metni onde kovčeg od svedočanstva, i zakloni ga zavesom.

4 I unesi sto, i uredi šta treba urediti na njemu; unesi i svećnjak, i zapali žiške na njemu.

5 I namesti zlatni oltar kadioni pred kovčegom od svedočanstva; i obesi zaves na vratima od šatora.

6 I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka,

7 I metni umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i u nju nalij vode.

8 I podigni trem unaokolo, i metni zaves na vrata od trema.

9 I uzmi ulje pomazanja, i pomaži šator i sve što je u njemu, i osveti ga i sve sprave njegove, i biće svet.

10 Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar, i oltar će biti svetinja nad svetinjom.

11 Pomaži i umivaonicu i podnožje njeno, i osveti je.

12 I kaži Aronu i sinovima njegovim da pristupe na vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom;

13 I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu svešteničku.

14 I sinovima njegovim zapovedi neka mi pristupe, i obuci im košulje.

15 I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihovog, da mi vrše službu svešteničku; i pomazanje njihovo biće im, za večno sveštenstvo od kolena do kolena.

16 I učini Mojsije sve, kako mu zapovedi Gospod tako učini.

17 I podiže se šator druge godine prvog meseca prvi dan.

18 I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namesti daske, i povuče prevornice, i ispravi stupove.

19 Pa razape naslon nad šator, i metnu pokrivač na naslon ozgo, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

20 I uzevši svedočanstvo metnu ga u kovčeg, i provuče poluge na kovčegu, i metnu zaklopac ozgo na kovčeg.

21 I unese kovčeg u šator, i obesi zaves, te zakloni kovčeg sa svedočanstvom, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

22 I namesti sto u šatoru od sastanka na severnu stranu šatora pred zavesom,

23 I postavi na njemu hleb pred Gospodom kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

24 I namesti svećnjak u šatoru od sastanka, prema stolu na južnu stranu šatora.

25 I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

26 I namesti oltar zlatni u šatoru od svedočanstva pred zavesom.

27 I pokadi na njemu kadom mirisnim, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

28 I obesi zaves na vrata od šatora.

29 I oltar za žrtvu paljenicu namesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu, i dar, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

30 I metnu umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje.

31 I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi.

32 Kad ulažahu u šator od svedočanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najpre, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

33 I podiže trem oko šatora i oltara, i metnu zaves na vrata tremu. Tako svrši Mojsije posao taj.

34 Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje.

35 I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer beše na njemu oblak, i slave Gospodnje beše pun šator.

36 A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu.

37 A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže.

38 Jer oblak Gospodnji beše na šatoru danju, a noću oganj beše na njemu pred očima svega doma Izrailjevog, dokle god putovahu.

  

Exploring the Meaning of Izlazak 40      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10832. These things also are passed by without further explication, because they are again the same as those which have been already described and unfolded once, except those which are mentioned at the end of this chapter, where it is said that after Moses had finished the work the cloud covered the Tent, and the glory of Jehovah filled the Habitation; and also that the cloud tarried upon the Tent by day, and that there was fire in it by night; and that the sons of Israel journeyed whenever the cloud went up. What these things signify is also plain from what has already been frequently stated and shown about the cloud, about the glory of Jehovah, about the fire, and about the journeyings.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: