Izlazak 37

Studie

              |

1 I načini Veseleilo kovčeg od drveta sitima, dva i po lakta dug i podrug lakta širok i podrug lakta visok.

2 I pokova ga čistim zlatom iznutra i spolja; i načini mu zlatan venac unaokolo.

3 I sali mu četiri biočuga od zlata na četiri ugla njegova: dva biočuga s jedne strane a dva s druge.

4 I načini poluge od drveta sitima, i okova ih zlatom.

5 I provuče poluge kroz biočuge s obe strane kovčegu, da se može nositi kovčeg.

6 I načini zaklopac od čistog zlata, u dužinu od dva i po lakta, a u širinu od podrug lakta.

7 I načini dva heruvima od zlata, jednostavne načini ih, na dva kraja zaklopcu,

8 Jednog heruvima na kraju odovud, a drugog heruvima na kraju odonud; zaklopcu na oba kraja načini heruvime.

9 I u heruvima behu krila raširena u vis, i zaklanjahu krilima svojim zaklopac, i licem behu okrenuti jedan drugom, i gledahu prema zaklopcu heruvimi.

10 I načini sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta a u širinu od lakta, i od podrug lakta u visinu.

11 I pokova ga čistim zlatom, i načini mu venac zlatan unaokolo.

12 I načini mu oplatu s podlanice unaokolo, i načini venac zlatan uz oplatu unaokolo.

13 I sali mu četiri biočuga od zlata, i metnu biočuge na četiri ugla, koji mu behu na četiri noge.

14 Prema oplati behu biočuzi, a u njima poluge, da se može nositi sto.

15 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom, da se može nositi sto.

16 I načini od čistog zlata posuđe što se meće na sto: zdele i čaše i kotliće i vedra, kojim će se prelivati.

17 I načini svećnjak od čistog zlata, jednostavan načini svećnjak; stup mu i grane, čašice i jabuke i cvetovi izlažahu iz njega.

18 Šest grana izlažahu mu sa strana; tri grane svećnjaka s jedne strane a tri grane svećnjaka s druge strane;

19 Tri čašice kao badem na jednoj grani i jabuka i cvet, a Tri čašice kao badem na drugoj grani i jabuka i cvet; tako na svih šest grana koje izlažahu iz svećnjaka.

20 A na samom svećnjaku behu četiri čašice kao badem sa svojim jabukama i cvetovima,

21 Jedna jabuka beše pod dve grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane iz njega; tako pod šest grana koje izlažahu iz njega.

22 Jabuke njihove i grane im izlažahu iz njega, sve beše od čistog zlata jednostavno.

23 I načini mu sedam žižaka i usekače i spremice za gar od čistog zlata.

24 Od talanta čistog zlata načini ga sa svim spravama njegovim.

25 I načini oltar kadioni od drveta sitima u dužinu od jednog lakta, i u širinu od jednog lakta, četvorouglast, i od dva lakta u visinu; iz njega izlažahu mu rogovi.

26 I pokova ga čistim zlatom ozgo i sa strane unaokolo, i rogove; i načini mu venac od zlata unaokolo.

27 I dva biočuga od zlata načini mu ispod venca na dva ugla njegova s obe strane, da u njima stoje poluge da se može nositi o njima.

28 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom.

29 I načini ulje za sveto pomazanje i čisti kad mirisni veštinom apotekarskom.

  
Scroll to see more.