Izlazak 11 (Serbian (Daničić, Karadžić))

Izlazak 11

Serbian (Daničić, Karadžić)

Study the Inner Meaning

← Izlazak 10   Izlazak 12 →

1 A Gospod reče Mojsiju: Još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Misir, pa će vas onda pustiti; pustiće sasvim, i još će vas terati.

2 A sada kaži narodu neka svaki čovek ište u suseda svog i svaka žena u susede svoje nakita srebrnih i nakita zlatnih.

3 I Gospod učini te narod nađe ljubav u Misiraca; i sam Mojsije beše vrlo velik čovek u zemlji misirskoj kod sluga Faraonovih i kod naroda.

4 I reče Mojsije: Ovako veli Gospod: Oko ponoći proći ću kroz Misir,

5 I pomreće svi prvenci u zemlji misirskoj, od prvenca Faraonovog, koji htede sedeti na prestolu njegovom, do prvenca sluškinje za žrvnjem, i od stoke šta je god prvenac.

6 I biće vika velika po svoj zemlji misirskoj, kakve još nije bilo niti će je kad biti.

7 A kod sinova Izrailjevih nigde neće ni pas jezikom svojim maći ni među ljudima ni među stokom, da znate da je Gospod učinio razliku između Izrailjaca i Misiraca.

8 I doći će sve te sluge tvoje k meni, i pokloniće mi se govoreći: Idi, i ti i sav narod koji je pristao za tobom. I onda ću izaći. I otide Mojsije od Faraona s velikim gnevom.

9 A Gospod reče Mojsiju: Neće vas poslušati Faraon, da bih umnožio čudesa svoja u zemlji misirskoj.

10 I Mojsije i Aron učiniše sva ova čudesa pred Faraonom, a Gospod učini te otvrdnu srce Faraonu, i ne pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.

← Izlazak 10   Izlazak 12 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 7763

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 1551, 1851, 2353, 2588, 3325, 4335, 6914 ...

Apocalypse Revealed 657, 658

Show references from Swedenborg's unpublished works
Translate:
Share: