Амос 3

Studie

           |

1 Čujte reč koju govori Gospod za vas, sinovi Izrailjevi, za sve pleme koje sam izveo iz zemlje misirske, govoreći:

2 Samo vas poznah između svih plemena zemaljskih, zato ću vas pohoditi za sva bezakonja vaša.

3 Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?

4 Hoće li riknuti lav u šumi, ako nema lova? Hoće li lavićpustiti glas svoj iz pećine svoje, ako ne uhvati šta?

5 Hoće li ptica pasti u mrežu na zemlju, ako nema zamke? Hoće li se dignuti mreža sa zemlje, ako se ništa ne uhvati?

6 Hoće li truba trubiti po gradu, a narod da ne dotrči uplašen? Hoće li biti nesreća u gradu, a Gospod da je ne učini?

7 Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima.

8 Kad lav rikne, ko se neće bojati? Kad Gospod reče, ko neće prorokovati?

9 Oglasite po dvorovima azotskim i po dvorovima u zemlji misirskoj, i recite: Skupite se na gore samarijske i vidite velike nerede u njoj, i nasilje u njoj.

10 Ne znaju činiti pravo, govori Gospod, sabiraju blago nasiljem i grabežom u dvorima svojim.

11 Zato ovako veli Gospod Gospod: Neprijatelj je oko zemlje i oboriće ti silu tvoju, i opleniće se dvorovi tvoji.

12 Ovako veli Gospod: Kao kad pastir istrgne iz usta lavu dve noge ili kraj od uha, tako će se istrgnuti sinovi Izrailjevi koji sede u Samariji na uglu od odra i nakraj postelje.

13 Čujte i zasvedočite u domu Jakovljevom, govori Gospod Gospod Bog nad vojskama.

14 Kad pohodim Izrailja za grehe njegove, tada ću pohoditi i oltare vetiljske, i odbiće se rogovi oltaru i pašće na zemlju.

15 I udariću kuću zimnu i letnju kuću, i propašće kuće od slonove kosti, i nestaće velikih kuća, govori Gospod.

Scroll to see more.