2. Samuelova 12:26

Studie

     

26 A Joav bijući Ravu sinova Amonovih, uze carski grad.