Бытие 48

Studovat vnitřní smysl

Russian: Makarij Translation (Pentateuch) (1825)         

← Бытие 47   Бытие 49 →

1 И было послј сихъ произшеетвій, сказали Іосифу: вотъ, отецъ твой боленъ. Тотда онъ взялъ съ собою двухъ сыновей своихъ, Манассію и Ефрема.

2 И возвјстили Іакову, и сказали: вотъ, сынъ твой Іосифъ идетъ къ тебј. Израиль укрјпился и сјлъ на постелј.

3 И сказалъ Іаковъ Іосифу: Богъ Всемогущій явился мнј въ Лузј, въ землј Ханаанской, и благословилъ меня.

4 И сказалъ мнј: се, Я возращу тебя, и размножу тебя и произведу отъ тебя сонмъ народовъ, и дамъ землю сію въ вјчное владјніе потомству твоему, послј тебя.

5 Итакъ два сына твои, родившіеся тебј въ землј Египетской, прежде нежели я пришелъ къ тебј въ Египетъ, пусть будутъ мои; Ефремъ и Манассія пусть будутъ мои, также какъ Рувимъ и Симеонъ.

6 Дјти же твои, которые родятся отъ тебя послј сихъ, будутъ твои. Они подъ именемъ братьевъ своихъ будутъ именоваться въ ихъ удјлј.

7 Ибо Рахиль по возвращеніи моемъ изъ Падана, умерла у меня въ землј Ханаанской, на дорогј, не доходя поприща земли до Ефраѕы, и я похоронилъ ее тамъ на дорогј къ Ефраѕј, (что нынј Виѕлеемъ).

8 Тутъ Израиль увидјлъ сыновъ Іосифовыхъ, и спросилъ: кто это?

9 Іосифъ отвјчалъ отцу своему: это сыновья мои, которыхъ Богъ даровалъ мнј здјсь. Тогда онъ сказалъ: подведи ихъ ко мнј, я благословлю ихъ.

10 (Очи же Израилевы тяжелы были отъ старости такъ, что онъ не могъ видјть ясно). Іосифъ подвелъ ихъ къ нему, и онъ поцјловалъ ихъ, и обнялъ ихъ.

11 сказалъ Израиль Іосифу: я не надјялся видјть лице твое, и се, Богъ даровалъ мнј увидјть и дјтей твоихъ.

12 И отвелъ ихъ Іосифъ отъ колјнъ его, и поклонился лицемъ своимъ до земли.

13 Потомъ Іосифъ взялъ обоихъ, Ефрема въ правую свою руку противъ лјвой Израиля, а Манассію въ лјвую противъ правой Израиля, и подвелъ къ нему.

14 Но Израиль простеръ правую руку свою, и положилъ на голову Ефрема, хотя сей былъ меньший, а лјвую на голову Манассіи. Такъ положилъ онъ руки свои съ намјреніемъ, хотя Манассія былъ первенецъ.

15 И благословилъ: Іосифа, и сказалъ: Богъ, иредъ лицемъ Котораго ходили отцы мои, Авраамъ и Исаакъ, Богъ, пасущій меня съ тјхъ поръ, какъ я существую до сего дня,

16 Ангелъ, избавляющій меня отъ всякаго зла, да благословитъ отроковъ сихъ, да будетъ на нихъ имя мое и имя отцевъ моихъ, Авраама и Исаака, и да возрастутъ они во множество посреди земли.

17 Когда Іосифъ увидјлъ, что отецъ его положилъ правую руку свою на голову Ефрема, то сіе было ему непріятно. И взялъ руку отца своего, чтобы переложить ее съ головы Ефрема на голову Манассіи;

18 и сказалъ Іосифъ отцу своеему: не такъ, батюшка; ибо этотъ первенецъ; положи правую руку твою на голову этому.

19 Но отецъ его не согласился, и сказалъ: знаю, сынъ мой, знаю; и отъ него произойдетъ народъ, и онъ будетъ великъ; но меньшій его братъ будетъ больше его, и потомство его будетъ полнота народовъ.

20 И благословилъ ихъ въ тотъ день, говоря: тобою благословлять будетъ Израиль, и будетъ говорить: Богъ да сотворитъ тебј, какъ Ефрему и Манассіи. Такимъ образомъ поставилъ Ефрема выше Манассіи.

21 И сказалъ Израиль Іосифу: вотъ, я умираю. Но Богъ будетъ съ вами, и возвратитъ васъ въ землю отцевъ вашихъ.

22 Я даю тебј преимущественно предъ братьями твоими, Одинъ участокъ, который я взялъ изъ рукъ Аморреевъ Мечемъ моимъ и лукомъ моимъ.

← Бытие 47   Бытие 49 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6126, 6127, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 367, 1025, 1925, 2435, 3325, 3969, 4286, ...

Apocalypse Revealed 137, 344, 351, 355

Учение Нового Иерусалима Относительно Священного Писания 79

Истинная Христианская Религия 247


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 130, 434, 440, 768

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Бытие 15:14, 16, 17:1, 6, 8, 22:15, 24:40, 25:23, 27:1, 4, 27, 28:13, 19, 33:5, 35:3, 6, 9, 19, 37:33, 35, 41:50, 51, 52, 45:26, 46:20, 47:29, 49:22

Числа 1:32, 33, 26:34

Второзаконие 33:17

ИисусНавин 14:4, 17:14, 24:32

2я Царств 4:9

3я Царств 1:29

4я Царств 13:14, 20

Псалтирь 34:8, 77:16, 128:6

Исаия 63:9

Иезекииль 37:25, 47:13

К Евреям 11:21

Word/Phrase Explanations

Ефрема
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Израиль
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Ханаанской
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

два
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Рахиль
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

земли
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

голову
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

имя
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Авраама
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

Исаака
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Israel Blesses Joseph’s Two Sons
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph's Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph's Sons Blessed - Level A
Complete lesson with activity choices: learn a blessing song (video demonstration), make a movable picture of Jacob blessing Ephraim and Manasseh, learn the Lord Blesses Me action rhyme (video demonstration), scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Sons Blessed - Level B
Complete lesson with activity choices: learn a blessing song (video demonstration), make a movable picture of Jacob blessing Ephraim and Manasseh, make blessing bracelets and learn how the Lord blesses us with His truth and His love, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Sons Blessed - Level C
Complete lesson with activity choices: act out scenarios in pairs to practice behaving with integrity, explore Joseph's character, read and reflect on a door handle sign about living in harmony with your higher self, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Sons Blessed - Level D
Complete lesson with activity choices: share your blessings with a blessing jar, explore ways you can walk the path of integrity using Micah 6:8, experiment with different ways of walking physically and discuss the implications of walking with God, read and reflect on a door handle sign about living in harmony with your higher self, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18


Přeložit: