Бытие 10

Studovat vnitřní smysl

← Бытие 9   Бытие 11 →         

1 Вотъ родословіе сыновъ Ноевыхъ Сима, Хама и Іафета. Послј потопа родились у нихъ дјти:

2 Сыны Іафета: Гомеръ, Магогъ, Мадай, Іаванъ, Ѕувалъ, Мешехъ и Ѕирасъ.

3 Сыны Гомера: Аскеназъ, Рифатъ и Ѕогарма,

4 Сыны Іована: Елиса, Ѕарсисъ, Киттимъ и Доданимъ.

5 Отъ сихъ населились острова народовъ въ зсмляхъ ихъ, по различію языка ихъ, по племенамъ ихъ въ народј ихъ.

6 Сыны Хама: Хушъ, Минраимъ, Футъ и Ханаанъ.

7 Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха, а сыны Раамы Шева и Деданъ.

8 Хушъ родилъ также Нимрода: сей началъ быть силенъ на землј.

9 Онъ былъ силснъ звјроловствомъ предъ Іеговою; потому п говорится: силенъ звјроловствомъ, какъ Нимродъ предъ Іеговою.

10 Царство его въ началј составляли: Вавилонъ, Эрехъ, Аккадъ и Халне, въ землј Сеннааръ.

11 Изъ сей земли вышелъ Ассуръ и построилъ Ниневію, Реховоѕиръ, Калахъ,

12 и Ресенъ между Ниневію и Калахомъ, городъ великій.

13 Отъ Мицраима произошли Лудимъ, Анамимъ, Легавимъ, Нафтухимъ,

14 Патрусимъ, Каслухимъ, (откуда вышли Филистимляне), и Кафторимъ.

15 Отъ Ханаана родились: Сидонъ, первенецъ его, Хетъ,

16 Іевусей, Аморрей, Гергесей,

17 Евей, Аркей, Синей,

18 Арвадей, Цемарей и Емаѕей. Въ послјдствіи времени племена Ханаанскія разсјялись.

19 И простирался предјлъ Хананеевъ отъ Сидона къ Герару до Газы, отсюда къ Содому, Гомору, Адмј и Цевоиму до Лаши.

20 Сіи суть сыны Хамовы, по племенамъ ихъ, по языкамъ ихъ въ земляхъ ихъ, въ народахъ ихъ.

21 Были дјти и у Сима, отца всјхъ сыновъ Еверовыхъ, старшаго брата Іафетова.

22 Сыны Сима: Еламъ, Ассуръ, Арфаксадъ, Лудъ и Арамъ.

23 Сыны Арама: Уцъ, Хулъ, Геѕеръ и Машъ.

24 Арфаксадъ родилъ Салу, Сала родилъ Евера.

25 У Евера родились два сына: имя одному Фалекъ, потому что во дни его земля раздјлена; имя брату его Іоктанъ.

26 Отъ Іоктана родились: Алмодадъ, Шалефъ, Хоцармоветъ, Іерахъ,

27 Гадорамъ, Узалъ, Дикла,

28 Овалъ, Авимаилъ, Шева,

29 Офиръ, Хавила и Іовавъ. Всј сіи былн дјти Іоктана.

30 Поселенія ихъ простираются отъ Меши до Сефара, горы восточной.

31 Сіи суть сыны Симовы по племенамъ ихъ, по различію языковъ ихъ, вь земляхъ ихъ, по народамъ ихъ.

32 Вотъ племена сыновъ Ноевыхъ, въ родословномъ ихъ порядкј, въ народахъ ихъ. Отъ сихъ распространились на землј народы послј потопа.

← Бытие 9   Бытие 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Бытие 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Числа 24:24

Второзаконие 2:23, 32:8

ИисусНавин 9:7

КнигаСудей 6:4

1я Царств 13:18, 26:6

3я Царств 9:28

1я Паралипоменон 1:1, 4, 8, 17

2я Паралипоменон 14:12

Есфирь 10:1

Иов 1:1, 15

Исаия 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Иеремия 46:9, 47:4, 51:27

Иезекииль 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Даниил 1:2, 11:30

Иона 1:2

Наум 1

Захария 5:11

Významy biblických slov

Мадай
'Madai,' as in Isaiah 21:1, signifies the external church, or external worship in which is the internal. See Genesis 10:2, where 'Madai' is called 'the...

острова
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

Хавила
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Нимрода
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

Земли
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Филистимляне
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

два
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

сына
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

имя
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Земля
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Сефара
'Sephar,' as in Genesis 10:30, signifies good.

горы
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...


Přeložit: