Исход 11:3

Studie

              |

3 Іегова далъ благодать народу въ очахъ Египтянъ; да и Моисей былъ весьма великъ въ землј Египетской, въ глазахъ рабовъ Фараоновыхъ, и въ глазахъ народа.