Второзаконие 19:5

Studie

              |

5 Напримјръ, если кто пойдетъ съ ближнимъ своимъ въ лјсъ рубить дрова, и размахнется рука его съ топоромъ, чтобъ срубить дерево, и соскочитъ желјзо съ топорища, и попадетъ въ ближняго и онъ умретъ: таковый пусть убјжитъ въ одинъ изъ городовъ тјхъ и будетъ живъ,