Matthew 20:17

Study

             |

17 Cisus cI e'nmapiskat e'ishat Cinose'numuk, okimacinan ni mtatso shItnish ke'knomowacIn, icI e'nmInshIke'osawat e'nmIshiawat, otI okinan.