Sefanias 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Dette er Herrens ord som kom til Sefanias, sønn av Kusi, sønn av Gedalja, sønn av Amarja, sønn av Esekias, i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda.

2 Bort, bort vil jeg ta alt av jorden, sier Herren.

3 Jeg vil ta bort mennesker og dyr, ta bort himmelens fugler og havets fisker og alt det som volder anstøt, sammen med de ugudelige, og jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren.

4 Jeg vil rekke min hånd ut mot Juda og mot alle Jerusalems innbyggere, og jeg vil utrydde av dette sted alt som er igjen av Ba'al, avgudsprestenes navn sammen med prestene

5 og dem som på takene tilbeder himmelens hær, og dem som tilbeder Herren og sverger ham troskap, men på samme tid sverger ved sin konge*, / {* JE 49, 1.}

6 og dem som har vendt sig bort fra Herren, og som ikke har søkt Herren og ikke spurt efter ham.

7 Vær stille for Herren, Israels Gud! For Herrens dag er nær; Herren har stelt til en offerslaktning, han har innvidd sine gjester.

8 Og på Herrens offerslaktnings dag vil jeg hjemsøke høvdingene og kongens sønner og alle som klær sig i utenlandske klær.

9 Og jeg vil på den dag hjemsøke hver den som hopper over dørtreskelen, dem som fyller sin Herres hus med vold og svik.

10 På den dag, sier Herren, skal det lyde skrik fra Fiskeporten og hyl fra stadens andre del og stort brak fra haugene.

11 Hyl, I som bor i Morteren*! For hele kana'anitterfolket** er utslettet; alle de som slepte på masser av sølv, er utryddet. / {* en dyptliggende del av Jerusalem.} / {** kremmerfolket; HSE 12, 8.}

12 Og på den samme tid vil jeg ransake Jerusalem med lykter, og jeg vil hjemsøke de folk som ligger på sin berme og sier i sitt hjerte: Herren gjør hverken godt eller ondt.

13 Og deres gods skal bli til rov, og deres hus ødelegges; de skal bygge hus, men ikke bo i dem, og plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem.

14 Nær er Herrens dag, den store; den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen.

15 En vredes dag er den dag, en dag med nød og trengsel, en dag med omstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde,

16 en dag med basunklang og hærskrik mot de faste byer og de høie murtinder.

17 Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren; og deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk.

18 Hverken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredes dag; ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært; for han vil gjøre ende, ja brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden.Exploring the Meaning of Sefanias 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Zephaniah’s prophecy is said to have taken place in the days of Josiah, the king of Judah. Josiah was a good king, walking in the all ways of the Lord, but both his sons were evil. He was the last king of Judah before Nebuchadnezzar's army conquered Jerusalem, and took many of the Jews captive to exile in Babylon for 70 years. (See the last four chapters of 2 Kings for Josiah’s story.)

The first chapter of the book of Zephaniah, in Zephaniah 1:1-3, begins with a prophecy that God will consume all things. We know that this isn't literally what was going to happen; consuming is not something that God does. Instead, it's something we do to ourselves when we depend only on our understanding of truth and ignore what is said in the Word. It means the perishing of our understanding of that truth.

The people who lived at that time were becoming totally external; there was no more affection for truths. Random thoughts about truths were gone, even the most outward truths of the stories were not considered worthy of thought, and any difficult truths were ignored. The church was becoming only a matter of rote external motions.

In Zephaniah 1:4-6, Baal, the stars and moon and sun, and Malcam, are false gods. Again it seems as though the Lord will punish Judah, but actually, by having “turned back from following the Lord,” the people of Judah has turned to false gods have no real power.

In Zephaniah 1:7-8, nevertheless the lord will have mercy on those that turn back to Him and can sit at His feast. But as in the parable of the wedding supper, (Matthew 22:11-13) only those who have the right clothing are welcome. Why this rule?

Garments mean evident truths that a person “wears”. Princes and kings mean ruling truths or falsities that a person believes and uses to guide ones actions. When these are not from the Lord’s Word they lead one astray.

In Zephaniah 1:9-11, the text refers to areas of Jerusalem, where of all places God’s Word should be revered and believed and used to gain wisdom. Yet even there, there is mourning and wailing.

Maktesh means a mortar for grinding flour, and so perhaps a neighborhood of bakers. Merchants are traders, and are used to mean those who trade news of truths that they have heard. The whole idea here is that known truths are being defiled in the very place they should be honored.

In Zephaniah 1:12, 13, the idea has come about that either there is no God or that He doesn’t care. The houses and vineyards, the truths they live with and the new truths that they can drink in are gone, there is no more truth in the church.

In Zephaniah 1:14-17, there first is a prophecy of the Lord’s coming, “The great day of the Lord is near”.

We need to realize that words in the story that regard quickness or haste mostly mean sureness and importance. God doesn’t have a calendar; all time is the present with Him.

Then comes the reaction for those who have falsified His truth and turned away from his commandments -- ignored Him. They will be judged, and they won’t be happy about it.

In Zephaniah 1:18, the “truth” they honor -- the silver -- will be seen to have no value, and the appearance of good they put on -- the gold -- to be only paint.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Zephaniah’s prophecy is said to have taken place in the days of Josiah, the king of Judah. Josiah was a good king, walking in the all ways of the Lord, but both his sons were evil. He was the last king of Judah before Nebuchadnezzar's army conquered Jerusalem, and took many of the Jews captive to exile in Babylon for 70 years. (See the last four chapters of 2 Kings for Josiah’s story.)

The first chapter of the book of Zephaniah, in Zephaniah 1:1-3, begins with a prophecy that God will consume all things. We know that this isn't literally what was going to happen; consuming is not something that God does. Instead, it's something we do to ourselves when we depend only on our understanding of truth and ignore what is said in the Word. It means the perishing of our understanding of that truth.

The people who lived at that time were becoming totally external; there was no more affection for truths. Random thoughts about truths were gone, even the most outward truths of the stories were not considered worthy of thought, and any difficult truths were ignored. The church was becoming only a matter of rote external motions.

In Zephaniah 1:4-6, Baal, the stars and moon and sun, and Malcam, are false gods. Again it seems as though the Lord will punish Judah, but actually, by having “turned back from following the Lord,” the people of Judah has turned to false gods have no real power.

In Zephaniah 1:7-8, nevertheless the lord will have mercy on those that turn back to Him and can sit at His feast. But as in the parable of the wedding supper, (Matthew 22:11-13) only those who have the right clothing are welcome. Why this rule?

Garments mean evident truths that a person “wears”. Princes and kings mean ruling truths or falsities that a person believes and uses to guide ones actions. When these are not from the Lord’s Word they lead one astray.

In Zephaniah 1:9-11, the text refers to areas of Jerusalem, where of all places God’s Word should be revered and believed and used to gain wisdom. Yet even there, there is mourning and wailing.

Maktesh means a mortar for grinding flour, and so perhaps a neighborhood of bakers. Merchants are traders, and are used to mean those who trade news of truths that they have heard. The whole idea here is that known truths are being defiled in the very place they should be honored.

In Zephaniah 1:12, 13, the idea has come about that either there is no God or that He doesn’t care. The houses and vineyards, the truths they live with and the new truths that they can drink in are gone, there is no more truth in the church.

In Zephaniah 1:14-17, there first is a prophecy of the Lord’s coming, “The great day of the Lord is near”.

We need to realize that words in the story that regard quickness or haste mostly mean sureness and importance. God doesn’t have a calendar; all time is the present with Him.

Then comes the reaction for those who have falsified His truth and turned away from his commandments -- ignored Him. They will be judged, and they won’t be happy about it.

In Zephaniah 1:18, the “truth” they honor -- the silver -- will be seen to have no value, and the appearance of good they put on -- the gold -- to be only paint.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 411

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 228


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 776, 991, 1071, 1488, 1839, 1860, ...

Apocalypse Revealed 20, 166, 216, 290, 316, 340, 342, ...

Doctrine of the Lord 4, 14, 38

True Christian Religion 82, 689, 755, 761


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 195, 280, 342, 376, 397, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 58, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 6:7

5 Mosebok 4:19, 28:29, 30, 32:22

Josvas 6:20, 23:7, 12

2 Kongebok 21:26, 23:4, 5, 12

2 Krønikebok 15:13, 24:24

Nehemias 3:3

Salmenes 10:4, 79:2, 3

Proverbs 11:4

Esaias 1:4, 2:15, 9:12, 10:3, 17, 13:9, 22:1, 5, 34:5, 6, 48:1

Jeremias 1:2, 3:25, 4:25, 26, 27, 7:20, 9:21, 30:7, 39:6, 46:5, 48:11

Klagesangene 2:17, 4:14

Esekiel 7:7, 19, 24, 39:17

Hoseas 4:3, 15, 7:10, 10:5

Joel 1:15, 2:1, 2

Amos 6:1, 8:3

Mika 6:12

Habakuk 2:20

Sefanias 3:2, 8

Sakarias 5:6, 14:1, 21

Matteus 6:24, 13:41

Lukas 21:25

Romerne 2:17

Hebreerne 12:29

Jakobs 5:8

Apenbaring 1:1, 6:15

Významy biblických slov

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

sønn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dager
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

konge
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

sier
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

dyr
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

himmelens
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

fugler
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

ugudelige
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

hånd
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

jerusalems
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

innbyggere
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

sted
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

Navn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

takene
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

tilbeder
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

hær
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

sønner
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

klær
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vold
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

svik
Guile signifies to deceive and seduce for a deliberate purpose.

sølv
'Money' relates to truth.

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

berme
'Lees' signify truths from good.

bygge
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

vin
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

vingårder
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

drikke
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

en dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

mørke
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

skyer
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

byer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

blod
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

støv
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

gull
'Money' relates to truth.


Přeložit: