Salmenes 67

Study

              |

1 Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang.

2 Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela,

3 forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.

4 Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

5 Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.

6 Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

7 Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.

8 Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.