Salmenes 58:6

Studie

                 |

6 så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge.