Salmenes 48:15

Studie

              |

15 For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.