Salmenes 46:1

Studie

     

1 Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot*; en sang. / {* sannsynligvis en toneart, 1K 15, 20.}