Salmenes 41:4

Studie

     

4 Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom.