Salmenes 41:2

Studie

     

2 Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.