Salmenes 32

Studie

           |

1 Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

2 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

3 Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.

4 For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

5 Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

6 Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.

7 Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela.

8 Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.

9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

10 Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.

11 Gled eder i Herren og fryd eder, I rettferdige, og juble, alle I opriktige av hjertet!

Scroll to see more.