Salmenes 29

Studie

              |

1 En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt!

2 Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse!

3 Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren over de store vann.

4 Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet.

5 Herrens røst bryter sedrer, Herren sønderbryter Libanons sedrer,

6 og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.

7 Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer.

8 Herrens røst får ørkenen til å beve, Herren får Kades' ørken til å beve.

9 Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare, og i hans tempel sier alt: Ære!

10 Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig.

11 Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

Scroll to see more.