Salmenes 26

Studie

              |

1 Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.

2 Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!

3 For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.

4 Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.

5 Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.

6 Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,

7 for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.

8 Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.

9 ykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,

10 som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse!

11 Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig!

12 Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.

Scroll to see more.