Salmenes 22:7

Studie

     

7 Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt.