Salmenes 22:32

Studie

     

32 De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.