Salmenes 22:29

Studie

     

29 For riket hører Herren til, og han hersker over folkene.