4 Mosebok 33

Studovat vnitřní smysl

           

1 Dette var Israels barns vandringer da de drog ut av Egyptens land, hær for hær, under Moses' og Arons førerskap.

2 Efter Herrens befaling skrev Moses op de steder som de drog ut fra på sine vandringer, og dette er deres vandringer efter de steder som de drog ut fra:

3 I den første måned, på den femtende dag i måneden, drog de ut fra a'amses; dagen efter påske drog Israels barn ut med løftet hånd for alle egypternes øine,

4 mens egypterne jordet dem som Herren hadde slått ihjel blandt dem, alle sine førstefødte; også over deres guder hadde Herren holdt dom.

5 Så drog da Israels barn fra a'amses og leiret sig i Sukkot.

6 Og de drog fra Sukkot og leiret sig i Etam, som ligger ved grensen av ørkenen.

7 Og de drog fra Etam og vendte sa om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger midt imot Ba'al-Sefon, og de leiret sig foran Migdol.

8 Og de drog fra Hakirot og gikk gjennem havet til ørkenen; og de drog tre dagsreiser i Etams ørken og leiret sig i Mara.

9 Og de drog fra Mara og kom til Elim. I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og de leiret sig der.

10 Og de drog fra Elim og leiret sig ved det øde Hav.

11 Og de drog fra det øde Hav og leiret sig i ørkenen Sin.

12 Og de drog fra ørkenen Sin og leiret sig i Dofka.

13 Og de drog fra Dofka og leiret sig i Alus.

14 Og de drog fra Alus og leiret sig i efidim; der hadde folket ikke vann å drikke.

15 Og de drog fra efidim og leiret sig i Sinai ørken.

16 Og de drog fra Sinai ørken og leiret sig i Kibrot-Hatta'ava.

17 Og de drog fra Kibrot-Hatta'ava og leiret sig i Haserot.

18 Og de drog fra Haserot og leiret sig i itma.

19 Og de drog fra itma og leiret sig i immon-Peres.

20 Og de drog fra immon-Peres og leiret sig i Libna.

21 Og de drog fra Libna og leiret sig i issa.

22 Og de drog fra issa og leiret sig i Kehelata.

23 Og de drog fra Kehelata og leiret sig ved Sefer-fjellet.

24 Og de drog fra Sefer-fjellet og leiret sig i Harada.

25 Og de drog fra Harada og leiret sig i Makhelot.

26 Og de drog fra Makhelot og leiret sig i Tahat.

27 Og de drog fra Tahat og leiret sig i Tarah.

28 Og de drog fra Tarah og leiret sig i Mitka.

29 Og de drog fra Mitka og leiret sig i Hasmona.

30 Og de drog fra Hasmona og leiret sig i Moserot.

31 Og de drog fra Moserot og leiret sig i Bene-Ja'akan.

32 Og de drog fra Bene-Ja'akan og leiret sig i Hor-Hagidgad.

33 Og de drog fra Hor-Hagidgad og leiret sig i Jotbata.

34 Og de drog fra Jotbata og leiret sig i Abrona.

35 Og de drog fra Abrona og leiret sig i Esjon-Geber.

36 Og de drog fra Esjon-Geber og leiet sig i ørkenen Sin, i Kades.

37 Og de drog fra Kades og leiret sig ved fjellet Hor på grensen av Edoms land.

38 Da gikk Aron, presten, efter Herrens befaling op på fjellet Hor, og der døde han i det firtiende år efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, i den femte måned, på den første dag i måneden.

39 Aron var hundre og tre og tyve år gammel da han døde på fjellet Hor.

40 Men den kana'anittiske konge i Arad, som bodde i den sydlige del av Kana'ans land, fikk høre at Israels barn kom.

41 Så drog de fra fjellet Hor og leiret sig i Salmona.

42 og de drog fra Salmona og leiret sig i Punon.

43 Og de drog fra Punon og leiret sig i Obot.

44 Og de drog fra Obot og leiret sig i Ije-Ha'abarim ved Moabs grense.

45 Og de drog fra Ijim og leiret sig i Dibon-Gad.

46 Og de drog fra Dibon-Gad og leiret sig i Almon-Diblataima.

47 Og de drog fra Almon-Diblataima og leiret sig ved Abarim-fjellene, foran Nebo.

48 Og de drog fra Abarim-fjellene og leiret sig på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko.

49 Og deres leir ved Jordan strakte sig fra Bet-Hajesimot til Abel-Hassittim på Moabs ødemarker.

50 Og Herren talte til Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa:

51 Tal til Israels barn og si til dem: Når I har draget over Jordan inn i Kana'ans land,

52 da skal I drive alle landets innbyggere bort foran eder og tilintetgjøre alle deres stener med innhugne billeder, og I skal tilintetgjøre alle deres støpte billeder og ødelegge alle deres offerhauger.

53 Og I skal ta landet i eie og bo i det; for eder har jeg gitt landet til eiendom.

54 Og I skal skifte landet mellem eder ved loddkasting efter eders ætter; den store ætt skal I gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter eders fedrenestammer skal I skifte det mellem eder.

55 Men dersom I ikke driver landets innbyggere bort foran eder, da skal de som I lar bli tilbake av dem, bli torner i eders øine og brodder i eders sider, og de skal plage eder i det land som I bor i.

56 Og det som jeg hadde tenkt å gjøre med dem, det vil jeg da gjøre med eder.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 33      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The subject of whole chapter is the changes of state through which the man of the church passes in the course of regeneration, which are all inscribed on his memory.

Verses 1-15. The first general state includes deliverance from evil, a state of instruction, and some preparatory states of temptation.

Verses 16-36. The second general state involves more temptations, and a gradual advance towards a state of the good of truth or of charity, accompanied by successive states of instruction and a realization of more distinct states of natural delight in good and truth.

Verses 37-49. And the third general state describes other states of temptation, during which there is a decline to a state of adulterated good.

Verses 50-56. But now revelation follows concerning deliverance from this temptation, and an advance into the heavenly state in which evils and errors are to be entirely abolished, or removed, because otherwise falsities would obscure the light of truth, weaken the life of charity, and pervert the life of love to the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3249, 3325, 3858, 4236, 8017

Apocalypse Revealed 439, 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 560

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 15:7, 47:11

2 Mosebok 6:26, 7:7, 12:12, 29, 37, 41, 51, 13:20, 14:2, 8, 9, 15:22, 23, 27, 16:1, 17:1, 18:11, 19:1, 2, 34:12, 13

4 Mosebok 3:13, 10:12, 11:34, 35, 12:16, 13:26, 20:22, 28, 21:1, 4, 10, 11, 22:1, 25:1, 26:54, 55, 27:12, 32:34

5 Mosebok 1:3, 2:8, 3:18, 9:1, 10:6, 7, 32:50

Josvas 1:6, 11:15, 13:20, 23:5, 7, 13, 16

1 Kongebok 9:26, 11:7

Esaias 19:1

Jeremias 48:22

Esekiel 6:14, 25:9, 28:24

Významy biblických slov

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

egyptens
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

hær
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

under
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

arons
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

skrev
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

måned
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

femtende
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

påske
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

hånd
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

egypterne
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

herren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

førstefødte
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

guder
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

sukkot
'Succoth,' as in Genesis 33:17, and Psalms 60:6-7 and 108:7-8, signifies the quality of the holy state of truth from good, because 'Succoth' signifies tents,...

ørkenen
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

ørken
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

tre
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

Mara
'Marah' denotes the quality and quantity of temptation, and also what is bitter.

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

elim
Elim (Exod. 15:27) signifies a state of illustration and of affection, thus of consolation after temptation.

hav
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

vann
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

drikke
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

aron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

døde
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

hundre
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

tyve
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

gammel
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

konge
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

høre
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

grense
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

fjellene
'Hills' signify the good of charity.

jordan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

jeriko
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

leir
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.

talte
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

sa
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

si
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

innbyggere
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

gitt
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

arv
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

sider
'Side' signifies good or spiritual love.


Přeložit: