Markus 16:18

Study

                 |

18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.