3 Mosebok 12:1

Studie

              |

1 Og Herren talte til Moses og sa: