Dommernes 17:11

Studie

              |

11 Og levitten samtykket i å bli hos mannen, og den unge mann var for ham som en av hans egne sønner.