Dommernes 17:1

Studie

              |

1 Det var en mann fra Efra'imfjellene som hette Mika.